شیوع فقر آهن در اهداکنندگان ایرانی نسبت به سایر کشورها پایین تراست

فقرآهن و کم خونی ناشی از آن، که شایعترین کمبود تغذیه ای در جهان می باشد، می تواند از عوارض محتمل اهدای خون مستمر باشد.

به گزارش گروه علمی، پزشکی باشگاه خبرنگاران به نقل از وب دا، اکرم آقامحمدی،‌کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون  مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران و همکارانش به بررسی مقاله ای تحت عنوان “وضعیت ذخایرآهن درمردان اهداکننده خون پایگاه انتقال خون تهران در سال ” پرداختند که چکیده آن درمجله علمی و پژوهشی هماتولوزی یزد به چاپ رسیده است.

اکرم آقامحمدی افزود: این پژوهش با هدف مقایسه وضعیت ذخایر آهن اهداکنندگان مستمر با اهداکنندگان بار اول خون در پایگاه انتقال خون تهران انجام شد.

بر پایه این بررسی، این مطالعه به صورت Historical cohort بر روی ۲۱۴۹ اهداکننده مرد در دو گروه مستمر و بار اول به عنوان گروه کنترل انجام شد. نمونه های خون اهداکنندگان از نظر پارامترهای گلبول قرمز ، آهن، اشباع ترانسفرین و فریتین مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج به دست آمده نشان داد: تخلیه ذخایر آهن بر اساس اندازه گیری میزان فریتین سرم در گروه اهداکنندگان مستمر بیشتر از اهداکنندگان بار اول می باشد. ۱۱درصد از جمعیت اهداکنندگان مستمر و ۸/۰درصد از جمعیت اهداکنندگان بار اول کاهش ذخایر آهن  داشتند. ۲/۴درصد مردان اهدا کننده مستمر دچار فقرآهن و ۵/۲ درصد دچار کم خونی فقرآهن بودند درحالی که موردی از فقرآهن و کم خونی فقرآهن در جمعیت اهداکنندگان بار اول مشاهده نشد. تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (۰۱/۰p<). طبق نتایج به دست آمده ۹/۸ درصد از اهداکنندگان مستمر با بیش از ۴ مرتبه اهدا در سال دچار فقر آهن بودند.

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، اهدای مستمر خون ذخایر آهن را در اهداکنندگان خون تحت تاثیر قرار می دهد. به هر حال شیوع فقر آهن در اهداکنندگان ایرانی نسبت به سایر کشورها پایین تراست و درصد کمتری از اهداکنندگان در معرض کم خونی فقر آهن می باشند از این رو پیشنهاد می شود با بررسی سالانه فریتین سرم در اهداکنندگان با اهدای بیش از ۲ بار در سال وضعیت ذخایر آهن اهداکنندگان  مورد بررسی قرار گیرد.

گفتنی است: آنالیز آماری داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.و متن کامل این بررسی در کتابچه خلاصه مقالات همایش هماتولوژی مرکز تحقیقات ژنتیک و خون دانشگاه علوم پزشکی یزد به چاپ رسیده است./ح


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *