شکار تمساح توسط عقاب ! + تصاویر

تصاویری از یک عقاب منتشر شده که اینبار با شکار یک بچه تمساح شجاعت و برتری خود را نسبت به مخوف ترین خزنده ثابت کرده است.

شکار تمساح توسط عقاب (2)

شکار تمساح توسط عقاب (3)

شکار تمساح توسط عقاب (4)

شکار تمساح توسط عقاب (5)

شکار تمساح توسط عقاب (6)


بهگر | خواندنی – دیدنی

نظرتان را در مورد مطلب شکار تمساح توسط عقاب ! + تصاویر بنویسید