شکل گیری تفکر استراتژیک معدنی بر پایه شناخت مزیت ها

به گزارش تفسیری ممتازنیوز iبه نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ سهشنبه ۹ آبان ۹۱،

یک کارشناس معدن گفت:تفکر استراتژیک معدن باید بر پایه شناخت مزیت ها و درک فرصت ها شکل گیرد.

به گزارش تفسیری خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، پرورش در اختتامیه کنگره بین المللی معدن اظهارداشت:متاسفانه جامعه ما در مورد معدن دیدگاه عامیانه دارد و معدن را نوعی گنج زیرزمینی تصور می نماید و این امر سبب شده که این حوزه در حاشیه اقتصاد کشور قرار گیرد.

وی ادامه داد:برای رها شدن از اقتصاد تک محصولی و اتکای iبه نفت ، باید iبه سمت توسعه معدن و صنایع معدنی حرکت نمود.
پرورش تصریح نمود: اساس کار معدن ، توسعه اقتصادی بر پایه کار و تولید است که تحقق این امر ، افزایش درآمد سرانه ، iبهبود رفاه زندگی و ایجاد تحول در ساختار اقتصادی را iبه همراه دارد.

این کارشناس معدنی اظهار داشت:توسعه اقتصادی iبه عوامل طبیعی و راهکار های غیر مستقیم نیاز داردکه عوامل طبیعی همچون سرمایه ، ذخایر معدنی و نیروی انسانی در کشور ما فراهم است.

وی افزود:مدیریت آموزش و توسعه علمی از عوامل و راهکارهای غیرمستقیم است که باید بیشتر در این حوزه اقدامات اجرایی انجام گیرد.

پرورش با بیان اینکه اصل توسعه اقتصادی در گرو مهندسی وقت و درک فرصت هاست ادامه داد:در تدوین استراتژیک هدفمند باید درک فرصت ها و تشخیص مزیت های نسبی ،انجام گیرد.

وی گفت : iبه طور مثال در حوزه معدن ، وقتی استخراج سنگ های معدنی سود آور بود اما اکنون اکتشاف و استخراج مواد فلزی باید iبه عنوان مزیت شناخته شود.

این کارشناس معدنی عنوان نمود:همچنین اتصال بخش معدن iبه صنعت و بسترسازی برای کار و تولید نیز در تدوین استراتژی معدنی اهمیت ویژه ای دارد.

وی خاطرنشان نمود:یکپارچه شدن زنجیره تولید از اکتشاف تا فرآوری و ایچاد ارزش افزوده iبه رشد پایدار اقتصاد و توسعه معدن کمک می نماید.

پرورش تاکید نمود:توسعه معدن با تحول در سیایت گذاری هاو مدیریت ها ، تغییر تفکر جامعه، ارتقای دانش تخصصی ،تولید صادرات محور ،رعایت اخلاق مهندسی ،تعیین راهبردهای اقتصادی با هدف iبهره بری و برنامه ریزی جامع تحقق می یابد./عب


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *