ضاربان برادرم را با قمه مجروح کردند دستگیرشان کنید

ضاربان برادرم را با قمه مجروح کردند دستگیرشان کنید

یکی از افرادی که برادرش توسط چند تن از اراذل و اوباش منطقه اتابک مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود از پلیس تهران تقاضای کمک کرد.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس یکی از ساکنین منطقه اتابک که در حاشیه به نمایش گذاشتن اراذل و اوباش خود را به فرماندهی انتظامی بزرگ رسانده بود از وی درخواست کرد تا ضاربان برادرش را دستگیر کند.

وی در تشریح موضوع گفت: یکشنبه هفته پیش سه تن از اراذل و اوباش منطقه اتابک به اسامی مملی، رضا اردک و سعید در کنار منزل ما اقدام به شرب خمر کرده بودند که برادر من از آنها درخواست کرد که این افراد از منزل ما فاصله بگیرند.

وی ادامه داد: متأسفانه این افراد با چاقو و قمه برادرم را از ناحیه صورت و دست مورد ضرب و شتم قرار دادند و همسر وی را از خانه بیرون انداختند.

برادر فرد مجروح شده گفت: این در شرایطی است که پیگیری پلیسی ما باعث شده تا این افراد ما را تهدید کنند.

در همین رابطه فرمانده انتظامی تهران بزرگ دستور دستگیری این سه ضارب را صادر کرد.


۵۹۸٫ir

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ