ضوابط دریافت غرامت ایام بیماری

جام جم آنلاین: صندوق تامین‌اجتماعی ضوابط مربوط به دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان این صندوق را اعلام کرد.

به گزارش روز یکشنبه جام جم آنلاین از سازمان تامین اجتماعی، آن دسته از بیمه ‌شدگان واجد شرایط صندوق تامین ‌اجتماعی که به دلیل بیماری و به صورت موقت توانایی انجام کار را نداشته و از دریافت مزد و حقوق در ایام بیماری محروم می‌شوند، می‌توانند غرامت دستمزد ایام بیماری خود را از این صندوق دریافت کنند.

براین اساس، بیمه‌شدگانی که گواهی استراحت پزشکی آنان به تایید مراجع پزشکی صندوق تامین ‌اجتماعی رسیده باشد و کارفرما نیز گواهی نماید، در تاریخ اعلام بیماری، بیمه ‌شده مشغول به کار (یا در مرخصی استحقاقی) بوده و نیز در مدت بیماری مشغول به کار نبوده و مزد و حقوق دریافت نکرده، می‌توانند حقوق ایام بیماری را از تأمین‌اجتماعی دریافت کنند.

لازم به ذکر است، غرامت دستمزد ایام بیماری مواردی که استراحت بیمار به دلیل هر نوع حادثه و یا به دلیل بیماری حرفه‌ای باشد یا بیمه ‌شده بخشی از طول دوره استراحت (یا تمام آن)‌ را در بیمارستان بستری باشد، همچنین در صورتی که استراحت بیمار ناشی از عوارض جانبازی باشد از اولین روز شروع استراحت پزشکی پرداخت می‌شود و در سایر موارد نیز غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم استراحت پزشکی پرداخت می‌شود.


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ