طرح پزشک خانواده کارکنان پایگاه‌های بهداشتی را بیکار نمی‌کند

طرح پزشک خانواده کارکنان پایگاه‌های بهداشتی را بیکار نمی‌کند

خانه‌های بهداشت و پایگاههای بهداشتی به صورت یک شبکه به هم پیوسته‌ای با مراکز پشتیبان و مراکزپزشک خانواده مرتبط می‌شوند.

به گزارش دریچه خبر وزیر بهداشت گفت: تمامی پایگاههای بهداشتی و خانه‌های بهداشت، درون شبکه بهداشت و درمان کشورقراردارند و با اجرای طرح پزشک خانواده درسطح کشور همچنان خدمات خود راارائه می‌دهند.

مرضیه وحیددستجردی با بیان این مطلب گفت: خانه‌های بهداشت و پایگاههای بهداشتی به صورت یک شبکه به هم پیوسته‌ای با مراکز پشتیبان و مراکزپزشک خانواده مرتبط می‌شوند.

وی درپاسخ به این سوال که این نگرانی ازسوی پرسنل پایگاههای بهداشتی وجود دارد که با استقرار پزشک خانواده بیکار شوند، افزود: این طور نخواهد شد، زیرا پایگاههای بهداشتی خدمات بهداشتی به مردم ارائه می‌دهند ازهمین رو صددرصد به فعالیت‌های خودادامه خواهند داد.

به گزارش خبرنگارایلنا، پایگاههای بهداشتی مشارکتی از ۱۰سال پیش با راه اندازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق جنوبی تهران به صورت رایگان به مردم، ارائه می‌دهند.

مسئول یکی از پایگاههای بهداشتی مشارکتی در جنوب تهران درگفت‌وگو با ایلنا گفته بود که ۱۵هزار نفر در محدوده جغرافیایی این پایگاههای بهداشتی مشارکتی تحت پوشش قراردارند و ازخدمات درمانی وبهداشتی بهره‌مند می‌شوند اما بااجرای برنامه پزشک خانواده هنوزجایگاهی برای ما تعریف نشده است و دربلاتکلیفی به سر می‌بریم.

به گفته وی ۵۷ پایگاههای بهداشتی مشارکتی درمناطق جنوبی تهران مشغول به ارائه خدمات به مردم هستندکه بااجرای پزشک خانواده بیم آن می‌رود که حدود۱۸۰پرسنل این پایگاه‌ها بیکارشوند.


DaricheKhabar.ir

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *