طنز؛ طرح کاهش بیکاری در ۱۰۰ روز!

روز اول: انجام سخنرانی برای بیکاران سراسر کشور از طریق تلویزیون

۱۰ روز: تشکیل کمیته حل مشکل بیکاران

۲۰ روز: استخدام دو هزار نفر برای شمارش تعداد بیکاران کشور و به دست آوردن آمار واقعی

طنز؛ طرح کاهش بیکاری در 100 روز!

۳۰ روز: استخدام هزار نفر بازرس برای جلوگیری از فساد اداری در شمارش بیکاران

۴۰ روز: استخدام پانصد نفر برای بررسی آمارها و مقایسه آن با آمارهای قبلی

۵۰ روز: تشکر از تمام بیکاران و ارائه آمارهای درست

۶۰ روز: انجام همایش کار و معرفی بیکاران برتر

۷۰ روز: نوشتن مقاله ای با عنوان «معضل بیکاری فقط با گفتگو حل خواهد شد.» در روزنامه دیلی تلگراف

۸۰ روز: تشکر از منتقدینی که دلسوزانه پیشنهادات خود را به صورت مسالمت آمیز بیان کردند

۹۰ روز: آزاد شدن ۱۰۰ نفر از منتقدین و وعده آزادی بقیه آنها تا چند سال آینده

۱۰۰ روز: تصویب لایحه ای در مجلس برای استفاده از واژه «در جستجویِ کار» به جای واژه بیگانه و نامأنوس «بیکار»

جمع بندی: طبق وعده داده شده ۳۵۰۰ نفر در طی این صد روز استخدام شدند که باعث کاهش شدید بیکاری در کشور شد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *