فهرست گرانترین خودروهای وارداتی دی ماه

۱۵ام بهمن ،

فهرست گرانترین خودروهای وارداتی در دی ماه سال ۹۱ مدل خودرو تعداد ارزش محموله قیمت هر دستگاه میلیون تومان دلار میلیون تومان دلار  پورشه پانامرای توربوساخت ۲۰۱۲مدل ۲۰۱۳ ۱ ۵۱۵ ۲۰۹۶۱۱ ۵۱۵ ۲۰۹۶۱۱  پورشه پانامرای توربوساخت ۲۰۱۲مدل ۲۰۱۳ ۱ ۵۱۵ ۲۰۹۲۷۴ ۵۱۵ ۲۰۹۲۷۴  پورشه پانامراتوربو۸سیلندر ۱ ۵۱۳ ۲۰۸۸۷۶ ۵۱۳ ۲۰۸۸۷۶  پورشه پانامراتوربو ۴ نفره ۱ ۵۱۲ ۲۰۸۵۷۳ ۵۱۲ ۲۰۸۵۷۳  مرسدس بنزSL500 با ۴ درب ۵۵۰۰cc ۱ ۴۲۰ ۱۷۱۱۰۷ ۴۲۰ ۱۷۱۱۰۷  مرسدس بنزSL500 چهاردرب ظرفیت ۵نفر۸سیلندر ۱ ۴۲۰ ۱۷۱۱۰۵ ۴۲۰ ۱۷۱۱۰۵  مرسدس بنز SL500 سفیدمتالیک ۴درب ۸سیلندر ۱ ۴۰۹ ۱۶۶۴۵۸ ۴۰۹ ۱۶۶۴۵۸  مرسدس بنزS500 فورماتیک رنگ سفیدمتالیک ۱ ۴۰۹ ۱۶۶۴۵۸ ۴۰۹ ۱۶۶۴۵۸  مرسدس بنزSL500 رنگ مشکی ۸سیلندر۴درب ۱ ۴۰۴ ۱۶۴۴۲۴ ۴۰۴ ۱۶۴۴۲۴  مرسدس بنزSL500برنگ مشکی م ۲۰۱۳سقف کشوی ۱ ۴۰۳ ۱۶۴۱۲۳ ۴۰۳ ۱۶۴۱۲۳  پورشه cayenne-turboمدل ۲۰۱۳سال ساخت ۲۰۱۲ ۲ ۸۰۷ ۳۲۸۱۸۷ ۸۰۷ ۱۶۴۰۹۳  مرسدس بنزSL500م ۲۰۱۳س ۲۰۱۲رسفیداتوماتیک ۸سیلندر ۱ ۴۰۲ ۱۶۳۵۳۵ ۴۰۲ ۱۶۳۵۳۵  مرسدس بنزSL500دنده اتوماتیک ۸سیلندر ۱ ۴۰۰ ۱۶۲۵۹۷ ۴۰۰ ۱۶۲۵۹۷  مرسدس بنزSL500دنده اتوماتیک سقف کشویی ظرفیت ۵نفر ۱ ۳۹۷ ۱۶۱۴۴۰ ۳۹۷ ۱۶۱۴۴۰  مرسدس بنزSL500مدل ۲۰۱۳ساخت ۲۰۱۲ ۱ ۳۹۷ ۱۶۱۴۳۱ ۳۹۷ ۱۶۱۴۳۱  مرسدس بنزSL500ساخت ۲۰۱۲مدل ۲۰۱۳ حجم ۴۶۰۰CC ۱ ۳۹۵ ۱۶۰۵۰۵ ۳۹۵ ۱۶۰۵۰۵  پورشه کاین توربو۴۸۰۰ccسال ساخت ۲۰۱۲هشت سیلندر ۱ ۳۸۹ ۱۵۸۲۳۸ ۳۸۹ ۱۵۸۲۳۸  پورشه کایین توربومدل ۲۰۱۳ ۱ ۳۸۸ ۱۵۸۰۱۲ ۳۸۸ ۱۵۸۰۱۲  مازاراتی ۴۷۰۰cc مدل ۲۰۱۳ مدل M145S ۱ ۳۸۸ ۱۵۷۸۹۲ ۳۸۸ ۱۵۷۸۹۲  بی ام و ۷۶۰Li مدل ۲۰۱۲ساخت ۲۰۱۲ ۱ ۳۸۶ ۱۵۷۱۹۲ ۳۸۶ ۱۵۷۱۹۲  پورشه توربو کاین ۴۸۰۰CC ۲ ۷۷۳ ۳۱۴۲۹۵ ۷۷۳ ۱۵۷۱۴۷  پورشه پانامرا۴Sمدل ۲۰۱۳ساخت ۲۰۱۲ ۱ ۳۷۴ ۱۵۲۲۱۰ ۳۷۴ ۱۵۲۲۱۰  پورشه پانامرا۴Sمدل ۲۰۱۳ساخت ۲۰۱۲رنگ سفید ۱ ۳۷۴ ۱۵۲۲۱۰ ۳۷۴ ۱۵۲۲۱۰  پورشه پانامرا۴Sقهوه ای مدل ۲۰۱۳ساخت ۲۰۱۲ ۱ ۳۷۴ ۱۵۱۹۷۸ ۳۷۴ ۱۵۱۹۷۸  مرسدس بنزCL500مدل ۲۰۱۳سال ساخت ۲۰۱۲-دودرب ۱ ۳۷۰ ۱۵۰۵۰۸ ۳۷۰ ۱۵۰۵۰۸  مرسدس بنزS350Lرنگ مشکی روغنی ساخت ۲۰۱۲مدل ۲۰۱۳ ۱ ۳۲۷ ۱۳۲۸۵۱ ۳۲۷ ۱۳۲۸۵۱  مرسدس بنزS350L موتور۳۵۰۰cc مشکی روغنی ۱ ۳۲۷ ۱۳۲۸۵۱ ۳۲۷ ۱۳۲۸۵۱  مازراتی کواتروپورته مدل ۲۰۱۳ساخت ۲۰۱۲ ۱ ۲۹۹ ۱۲۱۵۵۷ ۲۹۹ ۱۲۱۵۵۷  پورشه ۱۱۹کررااس کابریولت ۲درب سال ساخت ۲۰۱۲ ۱ ۲۹۷ ۱۲۰۸۶۱ ۲۹۷ ۱۲۰۸۶۱ جمع: ۳۱ ۱۲۳۸۳ ۵۰۳۸۳۵۹ – – منبع: گمرک ایران      

منبع:عصرخودرو
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ