قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در بازار تهران شب عید اسفند ۹۶

بر اساس بررسی های انجام شده قیمت روز انواع آجیل و خشکبار شب عید در بازار تهران امروز خرداد 97 به شرح جدول زیر اطلاع رسانی میگردد.

قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در بازار

قیمت آجیل و خشکبار در بازار تهران

قیمت آجیل شب عید و خشکبار ارائه شده در این جدول تقریبی بوده و ممکن است در مناطق مختلف در بازار تهران حداکثر ۵ درصد کمتر یا بیشتر باشد.

البته قیمت آجیل شب عید پرتقاضا در سطح شهر تهران نشان دهنده قیمت های متفاوت با قیمت اعلامی میادین میوه و تره بار تهران است:

قیمت آجیل مخلوط تبریز شامل بادام، پسته، فندوق، بادام کاغذی و کدو مرمری هر کیلوگرم ۵۸ هزار تومان،

قیمت آجیل چهار مغز شامل بادام هندی، پسته، بادام و فندوق هر کیلوگرم ۸۲ هزار تومان،

قیمت پسته اکبری بو داده هر کیلوگرم ۷۸ هزار تومان،

قیمت پسته خام هر کیلوگرم ۷۹ هزار تومان،

قیمت پسته بو داده هر کیلوگرم ۷۹ هزار تومان،

قیمت مغز فندوق بو داده هر کیلوگرم ۶۴ هزار تومان،

قیمت تخمه کدو گوشتی ۳۰ هزار تومان،

مغز بادام خام ۶۷ هزار تومان،

کشمیش سبز به ازا هر کیلوگرم ۱۶ تومان

قیمت توت خشک هر کیلوگرم ۷۰ هزار تومان تعیین شده است.

تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷

قیمت آجیل و خشکبار درجه ۱ و ۲

قیمت آجیل و خشکبارقیمت درجه یکقیمت درجه ۲
قیمت آلبالو خشک۱۲۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰ ریال
قیمت آلو بخاراممتاز۱۹۰,۰۰۰ ریال۱۷۵,۰۰۰ ریال
قیمت آلو بخارا رسمی۱۷۰,۰۰۰ ریال۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت آلو جنگلی درشت۱۰۰,۰۰۰ ریال۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت آلو جنگلی ریز۷۰,۰۰۰ ریال۵۵,۰۰۰ ریال
قیمت انجیــــر خشک (۳۰% پرک)۳۸۰,۰۰۰ ریال۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت انجیر خشک معمولی۲۷۰,۰۰۰ ریال۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت بادام با پوست( بادام سنگ )۱۴۰,۰۰۰ ریال۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده )۱۲۰,۰۰۰ ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت بادام منقا دو پوست کاغذی۳۷۰,۰۰۰ ریال۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی۴۱۰,۰۰۰ ریال۳۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت بادام هندی سایز۳۲۰۶۷۰,۰۰۰ ریال۶۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت برگ زرد آلو ممتاز(زرین )۱۸۰,۰۰۰ ریال۱۶۵,۰۰۰ ریال
قیمت برگ قیسی سکه ای۱۸۰,۰۰۰ ریال۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت برگ هلو۱۲۰,۰۰۰ ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت برنجک – برنج بوداده۸۵,۰۰۰ ریال۷۵,۰۰۰ ریال
قیمت پسته احمدآقایی۴۹۰,۰۰۰ ریال۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت پسته اکبری۵۱۰,۰۰۰ ریال۴۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت پسته فندقی۴۵۰,۰۰۰ ریال۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت پسته کله قوچی۵۰۰,۰۰۰ ریال۴۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی ( دور سفید و سیاه )۸۲,۰۰۰ ریال۷۲,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه آفتابگردان ریز۷۵,۰۰۰ ریال۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز۹۹,۰۰۰ ریال۸۹,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه جابانی شور۱۵۰,۰۰۰ ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه جابانی ممتاز۱۹۰,۰۰۰ ریال۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه جابانی گلپر۱۷۰,۰۰۰ ریال۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه کدو درشت مرمری خام۱۵۵,۰۰۰ ریال۱۲۵,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه کدو درشت مرمری شور۱۵۰,۰۰۰ ریال۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه کدو طرح مشهدی۱۵۵,۰۰۰ ریال۱۲۵,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه کدو گوشتی۱۸۰,۰۰۰ ریال۱۴۷,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه کدو مشهدی ریز۱۷۰,۰۰۰ ریال۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه محبوبی۱۵۰,۰۰۰ ریال۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت توت خشک سفید۲۸۰,۰۰۰ ریال۲۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت توت خشک سفید مرغوب۴۰۰,۰۰۰ ریال۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت خلال بادام زمینی۱۳۰,۰۰۰ ریال۱۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت خلال پسته ممتاز۹۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ذرتک – ذرت شیرین بوداده۷۰,۰۰۰ ریال۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت سنجد۱۷۰,۰۰۰ ریال۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت سویا آجیلی۶۷,۰۰۰ ریال۵۷,۰۰۰ ریال
قیمت شاهدانه۱۱۰,۰۰۰ ریال۹۵,۰۰۰ ریال
قیمت عدسک – عدس بوداده۹۰,۰۰۰ ریال۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت عناب ممتاز۲۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت فندق با پوست خام۳۵۰,۰۰۰ ریال۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت کشمش پلویی( خرمایی وسیاه)۸۳,۰۰۰ ریال۷۳,۰۰۰ ریال
قیمت کشمش پلویی طلایی۸۰,۰۰۰ ریال۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت کشمش سبز پیکانی۱۲۰,۰۰۰ ریال۱۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت کشمش سبز معمولی۱۰۵,۰۰۰ ریال۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت کنجد بو داده۱۱۰,۰۰۰ ریال۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت کنجد خام سفید۱۰۰,۰۰۰ ریال۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت کنجد خام سیاه۷۰,۰۰۰ ریال۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت گردو با پوست سوزنی۱۵۰,۰۰۰ ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت گردو با پوست کاغذی۲۷۰,۰۰۰ ریال۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت گندم بوداده۴۰,۰۰۰ ریال۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت شیرین گندمک۵۰,۰۰۰ ریال۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت گندمک توپی۵۵,۰۰۰ ریال۴۵,۰۰۰ ریال
قیمت گوجه برغان طلایی۱۱۵,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰ ریال
قیمت گوجه برغان سیاه۱۱۹,۰۰۰ ریال۱۰۹,۰۰۰ ریال
قیمت مغز بادام۴۹۰,۰۰۰ ریال۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز بادام زمینی درشت پوست کنده۱۲۵,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰ ریال
قیمت مغــز بــادام زمینی درشت ( با پوست)۱۲۵,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰ ریال
قیمت مغـــز بـــــادام زمینی ریز۱۰۰,۰۰۰ ریال۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز پسته۷۳۰,۰۰۰ ریال۶۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز تخمه آفتابگردان۹۵,۰۰۰ ریال۷۵,۰۰۰ ریال
قیمت مغـــز تخمــــه کدو درشت مرمری۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغـــز تخمــــه کدو ریز مشهدی و گوشتی۲۶۰,۰۰۰ ریال۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز تخمه محبوبی۲۳۰,۰۰۰ ریال۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز فندق خام۴۶۰,۰۰۰ ریال۴۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز گردو۵۳۰,۰۰۰ ریال۴۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز گردو دوپرسفید۵۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغـــز گــــردو دندانه۴۴۰,۰۰۰ ریال۳۸۵,۰۰۰ ریال
قیمت مویز بدون هسته۲۴۰,۰۰۰ ریال۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت مویز با هسته۱۱۰,۰۰۰ ریال۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک۱۴۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰ ریال
قیمت نخودچی دو آتیشه شور۱۴۵,۰۰۰ ریال۱۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت نخودچی باروکش طعم دار۱۳۵,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰ ریال
قیمت نخــودچی سفید بدون پوست (گل )۱۳۰,۰۰۰ ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت خلال پسته۸۸۰,۰۰۰ ریال۷۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت برگ زردآلو معمولی۱۵۰,۰۰۰ ریال۱۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت خلال بادام درختی۵۱۰,۰۰۰ ریال۴۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز هسته زردآلو۲۲۰,۰۰۰ ریال۱۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت برگ قیسی معمولی۱۶۰,۰۰۰ ریال۱۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت فندق با پوست شور (بوداده )۳۶۰,۰۰۰ ریال۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز فندق شور۴۹۸,۰۰۰ ریال۴۴۸,۰۰۰ ریال
قیمت کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته۹۰,۰۰۰ ریال۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز بادام زمینی ممتاز آستانه۲۲۰,۰۰۰ ریال۱۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز گردو خورشتی۳۳۰,۰۰۰ ریال۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت پودر نارگیل چرب۱۲۰,۰۰۰ ریال۱۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت پودر نارگیل خشک۱۱۰,۰۰۰ ریال۹۵,۰۰۰ ریال
قیمت تخم شربتی۱۳۰,۰۰۰ ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت خاکشیر۱۵۰,۰۰۰ ریال۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت زرشک پفکی خشک۳۲۰,۰۰۰ ریال۲۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت زرشک دانه اناری خشک۲۷۰,۰۰۰ ریال۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت زرشک تازه با ساقه و برگ بسته بندی یک کیلویی۱۰۰,۰۰۰ ریال۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت زرشک تازه بدون ساقه و برگ بسته بندی نیم کیلویی۵۷,۵۰۰ ریال۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی رژیمی (سفید و دو آتیشه)۹۰,۰۰۰ ریال۷۵,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز۲۰۰,۰۰۰ ریال۱۷۰,۰۰۰ ریال
تا این لحظه ۳نظر ثبت شده
  1. فرامرز :

    سلام محبت کنید ادرس فروشگهایی که با کیفیت درجه یک و بااین قیمت جنساشونو میفروشن رو بدید

  2. یحیی :

    سلام وقت بخیر .این قیمت آجیل و خشکبار از کجا آوردین ؟لطف کنین آدرس بدین

  3. کاربر :

    با سلام: قیمتهای حبوبات،غلات،آجیل خشکبار،آبزیان و انواع ماهی،انواع گوشت قرمز گوساله و گوسفندی میادین بروز نمی باشد و مربوط به قبل است لطفا جهت بروز کردن به سایت مربوطه مراجعه نمایید و از آنجاییکه این سایت می تواند برای برخی ملاک قیمت قرار گیرد لطفا در اطلاع رسانی صحیح و بروز ان دقت فرمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *