قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در بازار تهران (آذر ۹۷)

بر اساس بررسی های انجام شده قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در بازار تهران امروز آذر ۹۷ به شرح جدول زیر اطلاع رسانی میگردد.

قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در بازار

قیمت آجیل و خشکبار

قیمت آجیل و خشکبار ارائه شده در این جدول تقریبی بوده و ممکن است در مناطق مختلف در بازار تهران حداکثر ۵ درصد کمتر یا بیشتر باشد.

البته قیمت آجیل در سطح شهر تهران نشان دهنده قیمت های متفاوت با قیمت اعلامی میادین میوه و تره بار تهران است:

قیمت آجیل مخلوط تبریز شامل بادام، پسته، فندوق، بادام کاغذی و کدو مرمری هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان،

قیمت آجیل چهار مغز شامل بادام هندی، پسته، بادام و فندوق هر کیلوگرم ۱۳۰ هزار تومان،

قیمت پسته اکبری بو داده هر کیلوگرم ۱۲۵ هزار تومان،

قیمت پسته خام هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان،

قیمت مغز فندوق بو داده هر کیلوگرم ۹۵ هزار تومان،

قیمت تخمه کدو گوشتی ۵۰ هزار تومان،

مغز بادام خام ۹۰ هزار تومان،

تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

عنوان قیمت درجه یک قیمت درجه ۲
قیمت آلبالو نیمه خشک ۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت آلو بخاراممتاز ۳۱۰,۰۰۰ ریال ۲۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت آلو بخارا ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت آلو جنگلی درشت ۱۳۵,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت آلو جنگلی ریز ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۸۵,۰۰۰ ریال
قیمت انجیــــر خشک (۲۰% پرک) ۴۴۵,۰۰۰ ریال ۳۹۵,۰۰۰ ریال
قیمت انجیر خشک معمولی ۳۱۰,۰۰۰ ریال ۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت بادام با پوست( بادام سنگ ) ۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده ) ۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت بادام منقا دو پوست کاغذی ۴۹۵,۰۰۰ ریال ۴۵۵,۰۰۰ ریال
قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی ۶۱۰,۰۰۰ ریال ۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت بادام هندی سایز۳۲۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت برگ زرد آلو ممتاز(زرین ) ۲۲۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت برگ قیسی سکه ای ۲۳۰,۰۰۰ ریال ۲۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت برگ هلو ۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت برنجک – برنج بوداده ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت پسته احمدآقایی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت پسته اکبری ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت پسته فندقی ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت پسته کله قوچی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی ( دور سفید و سیاه ) ۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه آفتابگردان ریز ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز ۱۵۵,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه جابانی شور ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه جابانی ممتاز ۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه جابانی گلپر ۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه کدو درشت مرمری خام ۲۸۰,۰۰۰ ریال ۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه کدو درشت مرمری شور ۲۷۰,۰۰۰ ریال ۲۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه کدو گوشتی ۳۲۰,۰۰۰ ریال ۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه کدو مشهدی ریز ۲۶۰,۰۰۰ ریال ۲۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه محبوبی ۱۶۵,۰۰۰ ریال ۱۳۵,۰۰۰ ریال
قیمت توت خشک سفید ۲۸۰,۰۰۰ ریال ۲۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت توت خشک سفید مرغوب ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت خلال بادام زمینی ۱۹۸,۰۰۰ ریال ۱۷۸,۰۰۰ ریال
قیمت خلال پسته ممتاز ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ذرتک – ذرت شیرین بوداده ۹۵,۰۰۰ ریال ۸۵,۰۰۰ ریال
قیمت سنجد ۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت سویا آجیلی ۸۵,۰۰۰ ریال ۷۵,۰۰۰ ریال
قیمت شاهدانه ۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت عدسک – عدس بوداده ۱۱۰,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت عناب ممتاز ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت فندق با پوست خام ۳۶۰,۰۰۰ ریال ۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت کشمش پلویی( خرمایی وسیاه) ۱۵۵,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت کشمش پلویی طلایی ۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۴۵,۰۰۰ ریال
قیمت کشمش سبز پیکانی ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت کشمش سبز معمولی ۲۲۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت کنجد بو داده ۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت کنجد خام سفید ۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت کنجد خام سیاه ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت گردو با پوست سوزنی ۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت گردو با پوست کاغذی ۴۸۰,۰۰۰ ریال ۴۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت گندم بوداده ۵۵,۰۰۰ ریال ۴۵,۰۰۰ ریال
قیمت شیرین گندمک ۷۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت گندمک توپی ۷۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت گوجه برغان طلایی ۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت گوجه برغان سیاه ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز بادام ۸۸۰,۰۰۰ ریال ۷۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز بادام زمینی درشت پوست کنده ۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغــز بــادام زمینی درشت ( با پوست) ۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغـــز بـــــادام زمینی ریز ۱۲۵,۰۰۰ ریال ۱۰۵,۰۰۰ ریال
قیمت مغز پسته خام و بوداده ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز تخمه آفتابگردان خام و بوداده ۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغـــز تخمــــه کدو درشت مرمری خام وبوداده ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغـــز تخمــــه کدو ریز مشهدی ۳۲۰,۰۰۰ ریال ۲۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز تخمه محبوبی ۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز فندق خام ۸۴۰,۰۰۰ ریال ۷۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز گردو ۸۵۰,۰۰۰ ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز گردو دوپرسفید ۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغـــز گــــردو دندانه ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۵۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت مویز بدون هسته ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت مویز با هسته ۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک ۱۷۵,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت نخودچی دو آتیشه شور ۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۵۵,۰۰۰ ریال
قیمت نخودچی باروکش طعم دار ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت نخــودچی سفید بدون پوست (گل ) ۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت خلال پسته ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت برگ زردآلو معمولی ۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت خلال بادام درختی ۹۵۰,۰۰۰ ریال ۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز هسته زردآلو ۲۹۰,۰۰۰ ریال ۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت برگ قیسی معمولی ۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت فندق با پوست شور (بوداده ) ۳۷۰,۰۰۰ ریال ۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز فندق شور ۸۶۰,۰۰۰ ریال ۷۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته ۱۳۵,۰۰۰ ریال ۱۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز بادام زمینی ممتاز آستانه ۲۳۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت مغز گردو خورشتی ۴۹۰,۰۰۰ ریال ۴۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت پودر نارگیل چرب ۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت پودر نارگیل خشک ۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخم شربتی ۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت خاکشیر ۲۳۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت زرشک پفکی خشک ۳۱۰,۰۰۰ ریال ۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت زرشک دانه اناری خشک ۲۶۰,۰۰۰ ریال ۲۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت زرشک تازه با ساقه و برگ بسته بندی یک کیلویی ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت زرشک تازه بدون ساقه و برگ بسته بندی نیم کیلویی ۵۷,۵۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی رژیمی (سفید و دو آتیشه) ۱۷۵,۰۰۰ ریال ۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز ۳۳۰,۰۰۰ ریال ۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت آلو خشک قطره طلا ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال
مغز تخمه کدو گوشتی ۳۶۰,۰۰۰ ریال ۳۲۰,۰۰۰ ریال
تا این لحظه ۱۱نظر ثبت شده
 1. تو روحش :

  الان عکس گردو رو هم ۲۳ تومن نمیدن این قیمتارو از کجاشون درآوردن

 2. يونس :

  کدوم فروشگاه این قیمت هارو میدن معرفی کنید بخریم
  چون همه جا گرونتر میدن
  گردو پوست کاغذی ۴۸ تومن؟ ادرس بدین

  • نام شما... :

   گردو پوست کاغذی زیر شصت تومان پیدا نمیشه🙄

 3. سیما :

  امیدوارم توهم نزده باشید و قیمتهای مریخ و نگفته باشید.کجا این قیمت میفروشند؟ادرس بدید من یکجا کل بار و میخرم.کمتر دروغ و لاف بزنید،گردو و پسته و بادوم به قیمت دلار روز صادر میکنید چون به صرفه تر هست،گور بابای مردم ،اون بدبختی که مریض داره و‌نمیتونه صد گرم پسته بخره.

 4. جافر :

  سگ برینه به هرجی آجیله خصوصاً بادوم هندی که کیلویی ۱۶۰ هزار تومن باشه

  • نام شما...قلی :

   کره جافر بمزر ، بیله سگ و ناو آجیله نرینه

 5. شیدا :

  این قیمتها واقعیه؟؟؟؟ تاریخ مطلب درسته؟؟ یکمی عجیب نیست…

  • نام شما...حمید :

   مگه غیر از اینه ؟ من میخام عمده خرید کنم برای استرالیا بنظرت قیمتهاش مناسبن؟

 6. فرامرز :

  سلام محبت کنید ادرس فروشگهایی که با کیفیت درجه یک و بااین قیمت جنساشونو میفروشن رو بدید

 7. یحیی :

  سلام وقت بخیر .این قیمت آجیل و خشکبار از کجا آوردین ؟لطف کنین آدرس بدین

 8. کاربر :

  با سلام: قیمتهای حبوبات،غلات،آجیل خشکبار،آبزیان و انواع ماهی،انواع گوشت قرمز گوساله و گوسفندی میادین بروز نمی باشد و مربوط به قبل است لطفا جهت بروز کردن به سایت مربوطه مراجعه نمایید و از آنجاییکه این سایت می تواند برای برخی ملاک قیمت قرار گیرد لطفا در اطلاع رسانی صحیح و بروز ان دقت فرمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

X