قیمت انواع خودرو در بازار روز سه شنبه ۸ اسفند

۰۸م اسفند ،

قیمت خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو   کارخانه تولید کننده — ۱۰٫۰۵۰٫۰۰۰ وانت باردو   ایران خودرو ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر تازه   ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ — (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه   ۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز   ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر تازه.دوگانه سوز   ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ — (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه.دوگانه سوز   ۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی   ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی   ۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ SE سمند   ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ — SE سمند پایه گازسوز   ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ   ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل   ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ — ELX سمند سورن   ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن   ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند   ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ — EF7 سمند مالتی پلکس   ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰ EF7 سمند پایه گازسوز   ۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ — سمند سریر   ۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو   ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ — GLX 405 . TU5 پژو   ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ — GLX 405 . XUM پژو   ۲۵٫۷۸۰٫۰۰۰ ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز   ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ — ۴۰۵ SLX پژو   ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو   ۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰ — ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز   ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ — پژو پارس معمولی   ۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز   ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ — پژو پارس سال / دوگانه سوز   ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال   ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ — پژو پارس سال سفارشی   ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس   ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس   ۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس آپشن تازه   ۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک   ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ — EF7 پژو پارس سال / موتور   ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ — EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور   ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ   ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ   ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ   ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ   ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ — V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ V28 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   ۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ — V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   توقف فروش — V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   ۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک   ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای   ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا   ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ — رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴   — — فوتون وانت دیزلی   ۳۲٫۲۷۲٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ E1 تندر   ۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ — E1 تندر اتوماتیک   ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ — E1 تندر دوگانه سوز / تیپ   ۳۶٫۸۶۰٫۰۰۰ ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ E2 تندر   ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ   ۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰ — E2 تندر اتوماتیک   — — پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱   ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵   ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵   ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸   ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸   ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول   ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول   ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول   ۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ EX   سایپا ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ LE   ۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SX   — — ۱۳۲ SX ایربگ دار   ۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL گازسوز   ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL   ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ EX   ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ — ۱۴۱ LE   ۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SX   ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ — ۱۴۱ SL   ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ EX   ۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ LE   ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SX   ۱۶٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SL   — — ۱۳۱ SL ایربگ دار   ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL گازسوز   — ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز   ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL   ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SX   ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ LE   ۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ EX   — — SL تیبا   — — EX تیبا   — — LX تیبا   ۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ SX تیبا فول   — ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو / ای بی اس / آپشنال   توقف فروش ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو اتوماتیک   ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۳٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف   ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف   ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر   — ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز   توقف فروش ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹   — — پیکاپ تک کابین اتاق تازه   ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق تازه   — ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ تازه C5   ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲   پارس خودرو ۱۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول   — ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا   — ۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی   — —      MID نیسان قشقایی   — ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سرانزا   — ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ   ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی   — ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما معمولی . بهترین رنگ   ۷۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول   — ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال   — — مگان ۲۰۰۰ دنده ای   ۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول   — ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول   ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2   ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2   ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق تازه   ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ — تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1   ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1   — ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک   کرمان خودرو — ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی   — — هیوندای ورنا اتوماتیک   — — هیوندای ورنا معمولی   — ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۵۲۰   — ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۵۲۰ آی   — ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰   ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰   ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک   ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار   ۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ — J5 جی ای سی   ۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ X60   — ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ لوبو   — ۱۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار   گروه بهمن — ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار   — ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار   — — مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک   — ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک   — ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن تازه   توقف فروش ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹   — ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول   — ۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین   — ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز   — ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین   — ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز   — به زودی  اتوماتیک /B50   — —  FAW ون دوگانه سوز   — — ایسوزو ۵ تن   ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ — ایسوزو ۶ تن   — — ایسوزو ۸ تن   — — مینی بوس ۲۰ نفره سحر   — — FVR کامیون ۱۸ تن   — —  BMC کشنده جفت محور   — —   BMC شاسی کمپرسی و میکسر   — — FAW 420 کشنده دو محور   — ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین   — ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل   — ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل   ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر   مدیران خودرو ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر   — ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک   — ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530   ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰  MVM 530   ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 315   — ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ چری ویانا   ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۳٫۴۰۰٫۰۰۰ X33 _ تیگو   ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی   راین — ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی   — ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک   — ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک   — ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ گریت وال – وینگل  

منبع:عصرخودرو
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن