قیمت انواع خودرو در کارخانه و بازار

گردآوری شده توسط گروه وب گردی ممتاز نیوز

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

۱۳۲ SX

۱۷,۶۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

۱۳۲ SL

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۹۱,۰۰۰

۱۴۱ SX

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۱۳,۰۰۰

۱۴۱ SL

۱۳,۷۲۰,۰۰۰

۱۱۱ SX

۱۷,۷۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

۱۱۱ SL

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۷۶,۰۰۰

SL 131

۱۶,۲۰۰,۰۰۰

۱۴,۴۷۴,۰۰۰

SL 131 گازسوز

۱۸,۵۰۰,۰۰۰

SX 131

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۶۷,۰۰۰

SE 131

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

LE 131 گازسوز

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۷۷۴,۰۰۰

LE 131

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

EX 131

۱۸,۱۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۶۷,۰۰۰

EX 131 گازسوز

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

تیبا EX

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

تیبا SX یورو ۴

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۶۰,۰۰۰

ریو مدل ۹۰ . صفر

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت نیسان . ABS . تاخوگراف

۲۳,۸۰۰,۰۰۰

وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف

۲۴,۷۰۰,۰۰۰

وانت نیسان دیزل . ABS . کولر

۲۵,۶۰۰,۰۰۰

۲۷,۱۴۰,۰۰۰

وانت شوکا

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

وانت شوکا گازسوز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۹۱۰,۰۰۰

زانتیا . مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق تازه

۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۸۲۹,۰۰۰

پیکاپ دو کابین اتاق تازه

۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۸۴۰,۰۰۰

سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰

نیسان تینا HIGH

۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰

نیسان تینا MID

۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰

نیسان قشقایی HIGH

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

ماکسیما . مولتی مدیا

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۲۳۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۲۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱

۶۴,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

رنو تندر E2

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۱۰,۰۰۰

رنو تندر E2 آپشن دار

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

پارس تندر . اتاق تازه

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۳۰,۰۰۰

رنو تندر E1 یورو ۴

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

وانت باردو

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

وانت باردو .سپر تازه (cop)

۱۱,۲۰۰,۰۰۰

۱۰,۸۷۰,۰۰۰

وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه (cop)

۱۲,۳۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۴۲,۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲,۶۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۱۰,۰۰۰

وانت باردو .سپر تازه.دوگانه سوز (cop)

۱۳,۱۰۰,۰۰۰

۱۲,۸۲۰,۰۰۰

وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه.دوگانه سوز (cop)

۱۳,۷۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۹۲,۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۷,۹۰۰,۰۰۰

سمند SE

۲۵,۲۰۰,۰۰۰

۲۰,۶۲۰,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند LX

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۷۰۵,۰۰۰

سمند سورن MUX

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند سورن MUX با رینگ معمولی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با رینگ معمولی

۳۰,۳۰۰,۰۰۰

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با تریم بژ

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF7

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7 یورو ۴

۲۸,۲۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۴۷,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

۲۹,۱۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۵۷,۰۰۰

پژو GLX 405 یورو ۴

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX 405 موتور TU5

۲۹,۷۰۰,۰۰۰

۲۶,۱۱۵,۰۰۰

پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۱۱۰,۰۰۰

پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۵,۷۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۶,۷۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

پژو پارس LX یورو ۴

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX

۴۴,۲۰۰,۰۰۰

پژو پارس ELX آپشن تازه

۴۵,۷۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۳۹,۲۰۰,۰۰۰

۳۴,۴۹۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

۳۸,۷۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

رانا EL . TU5

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

رانا LX . TU5

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۰,۲۳۲,۸۰۰

تندر E1

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۵۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۵,۲۰۰,۰۰۰

رنو تندر E2 دوگانه سوز

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E2

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۶۵۱,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

هیوندای آوانته اتوماتیک

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

لیفان ۵۲۰ آی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸

۴۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۹,۹۰۰,۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۳,۹۹۰,۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۶۰,۰۰۰

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۶,۹۰۰,۰۰۰

لیفان X60

۶۵,۵۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۰۰,۰۰۰

لوبو

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱٫۶

۸۰,۳۰۰,۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۲ فول

۷۲,۵۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۳۰,۴۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

آسا . فاو B50

۶۳,۲۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۷۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل

۶۹,۵۰۰,۰۰۰

۶۹,۷۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۷۰,۳۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۸,۵۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۳,۷۰۰,۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

MVM 110 چهار سیلندر

۱۸,۹۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک

۲۴,۵۰۰,۰۰۰

MVM 110 سه سیلندر

۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

MVM 530

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 هاچ بک

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 صندوقدار

۳۷,۳۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

تیگو _ X33

۶۰,۵۰۰,۰۰۰

۶۳,۰۰۰,۰۰۰


سایت ممتاز|خبر ممتاز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن