قیمت انواع موبایل در بازار + جدول

۲۳م دیماه ،

Samsung 

Samsung S7230E-S7233 Wave 723

۴۸۰,۰۰۰

Samsung U900 Soul

۳۷۰,۰۰۰

Samsung X680

۹۵,۰۰۰

Samsung Wave M S7250

۴۴۰,۰۰۰

Samsung Wave Y S5380

۳۹۰,۰۰۰

Samsung S8600 Wave 3

۹۰۰,۰۰۰

Samsung Star 3

۲۹۰,۰۰۰

Samsung Star 3 Duos S5222

۲۹۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab 7.7

۱,۴۹۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab 7.7

۱,۶۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100

۱,۲۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note 10.1 N8000

۲,۱۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100

۱,۵۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100

۱,۱۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note II N7100

۲,۱۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy mini 2 S6500

۴۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S5670

۴۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S5660

۴۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S5570

۴۰۰,۰۰۰

Samsung S5610

۲۷۰,۰۰۰

Samsung S5780 Wave 578

۳۹۰,۰۰۰

Samsung S5560 Marvel

۳۷۰,۰۰۰

Samsung S3600

۱۹۰,۰۰۰

Samsung S5350 Shark

۱۸۰,۰۰۰

Samsung S5150 Diva folder

۳۹۰,۰۰۰

Samsung S5260 Star II

۳۰۰,۰۰۰

Samsung S5233T

۳۹۰,۰۰۰

Samsung S5230 Star

۲۷۰,۰۰۰

Samsung S3650 Corby

۲۷۰,۰۰۰

Samsung S3850 Corby II

۲۹۰,۰۰۰

Samsung S5330 Wave 533

۴۲۰,۰۰۰

Samsung S5250 Wave 525

۴۰۰,۰۰۰

Samsung i927 Captivate Glide

۸۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y S5360

۳۶۰,۰۰۰

Samsung P960

۳۱۰,۰۰۰

Samsung M620

۱۲۰,۰۰۰

Samsung S3100

۱۴۵,۰۰۰

Samsung S3500

۱۷۰,۰۰۰

Samsung I9100G Galaxy S II

۱,۳۳۰,۰۰۰

Samsung I9070 Galaxy S Advance

۹۸۰,۰۰۰

Samsung I9300 Galaxy S III

۱,۸۳۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100

۱,۵۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy W I8150

۷۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace Duos

۵۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy mini 2 S6500

۴۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y Duos

۴۴۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note

۱,۵۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Nexus

۱,۳۹۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace S5830

۵۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S5670

۴۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S5660

۴۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S5570

۴۳۰,۰۰۰

Samsung Galaxy S Duos S7562

۸۴۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket Duos S5302

۳۵۰,۰۰۰

Samsung F480

۳۶۰,۰۰۰

Samsung E2120

۱۱۰,۰۰۰

Samsung E2152

۱۹۰,۰۰۰

Samsung E2550 Monte Slider

۱۶۵,۰۰۰

Samsung E250

۱۳۰,۰۰۰

Samsung E2330

۱۴۵,۰۰۰

Samsung E1170

۹۰,۰۰۰

Samsung E1182

۹۰,۰۰۰

Samsung E1225F

۷۰,۰۰۰

Samsung E3210

۱۴۵,۰۰۰

Samsung E1230

۹۰,۰۰۰

Samsung E590

۱۴۵,۰۰۰

Samsung E1190

۸۰,۰۰۰

Samsung E1195

۹۰,۰۰۰

Samsung E1150

۷۵,۰۰۰

Samsung E1232B

۷۵,۰۰۰

Samsung E1205

۶۵,۰۰۰

Samsung E1107 Crest Solar

۱۱۰,۰۰۰

Samsung E1085T

۷۰,۰۰۰

Samsung C3322

۲۸۰,۰۰۰

Samsung C3312 Duos

۲۳۰,۰۰۰

Samsung C3520

۱۹۵,۰۰۰

Samsung D980

۳۳۰,۰۰۰

Samsung E1080T

۷۰,۰۰۰

Samsung C520

۱۳۰,۰۰۰

Samsung Ch@t 322

۲۲۰,۰۰۰

Samsung Ch@t 222

۲۶۰,۰۰۰

Samsung Ch@t 335

۲۸۰,۰۰۰

Samsung C6112

۳۳۰,۰۰۰

Samsung C5212

۲۹۰,۰۰۰

Samsung C3300K Champ

۲۱۰,۰۰۰

Samsung C3330 Champ 2

۲۳۰,۰۰۰

Samsung C3752

۲۹۰,۰۰۰

Samsung C3560

۲۵۰,۰۰۰

Samsung C3530

۲۶۰,۰۰۰

Samsung C3510 Corby POP

۲۳۰,۰۰۰

Samsung C6712 Star II DUOS

۳۱۰,۰۰۰

Samsung B7722

۳۶۰,۰۰۰

Samsung B5722

۳۶۰,۰۰۰

Samsung B5310 CorbyPRO

۲۶۰,۰۰۰

Samsung B3410

۲۹۰,۰۰۰

Samsung C270

۸۰,۰۰۰

Samsung C3050 Stratus

۱۳۰,۰۰۰

Samsung C3010

۱۵۰,۰۰۰

Samsung C3212

۲۵۰,۰۰۰

Samsung B7300 Omnia LITE

۳۸۰,۰۰۰

Samsung B3210 CorbyTXT

۲۷۰,۰۰۰

Samsung B7320 OmniaPRO

۳۴۰,۰۰۰

Samsung I9300 Galaxy S III

۱,۸۰۰,۰۰۰

Samsung S3600

۲۰۰,۰۰۰

Samsung I9070 Galaxy S Advance

۹۸۰,۰۰۰

Samsung I9100 Galaxy S II

۱,۳۵۰,۰۰۰

Samsung S3850 Corby II

۲۶۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Note

۱,۵۷۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y S5360

۳۷۰,۰۰۰

Samsung I9001 Galaxy S Plus

۹۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y Duos

۴۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100

۱,۱۷۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket

۳۳۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket Duos S5302

۳۶۰,۰۰۰

Samsung I8190 Galaxy S III mini

۱,۱۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note 10.1 N8000

۲,۱۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note II N7100

۲,۰۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace Duos

۵۶۰,۰۰۰

Samsung E1190

۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace S5830

۵۹۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S5660

۴۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S5670

۴۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S5570

۴۲۰,۰۰۰

Samsung I9300 Galaxy S III

۱,۷۴۰,۰۰۰

Samsung I9070 Galaxy S Advance

۹۱۰,۰۰۰

Samsung Star 3 Duos S5222

۲۸۵,۰۰۰

Samsung S3850 Corby II

۲۸۰,۰۰۰

Samsung S3650 Corby

۲۳۰,۰۰۰

Samsung S3600

۱۷۸,۰۰۰

Samsung Star 3

۲۷۵,۰۰۰

Samsung S5610

۲۸۳,۰۰۰

Samsung Galaxy Y S5360

۳۴۵,۰۰۰

Samsung Galaxy S Duos S7562

۸۴۵,۰۰۰

Samsung S5250 Wave 525

۳۴۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket

۳۲۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y Pro Duos

۵۱۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace 2

۸۲۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace Duos

۵۷۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace S5830

۵۹۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S5670

۴۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S5660

۴۳۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S5570

۴۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note II N7100

۲,۱۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket Duos S5302

۳۴۲,۰۰۰

Samsung Galaxy S Duos S7562

۸۱۵,۰۰۰

Samsung E1232B

۸۳,۰۰۰

Samsung E1190

۶۲,۰۰۰

Samsung E1150

۶۲,۰۰۰

Samsung E1080T

۵۶,۰۰۰

Samsung C3520

۱۷۴,۰۰۰

Samsung C3510 Corby POP

۱۹۹,۰۰۰

Samsung C3312 Duos

۱۹۹,۰۰۰

Samsung C3300K Champ

۱۸۷,۰۰۰

Samsung I9100 Galaxy S II

۱,۴۰۰,۰۰۰

باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *