قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

۲۶فروردین۱۳،

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده — — وانت باردو   ایران خودرو ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر تازه   ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ — (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه   ۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز   ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر تازه.دوگانه سوز   ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ — (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه.دوگانه سوز   ۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی   ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی مشخصات خودرو ۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ SE سمند   ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ — SE سمند پایه گازسوز   ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ   ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس / ایربگ راننده   ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ — ELX سمند سورن   ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن مشخصات خودرو ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۳۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند مشخصات خودرو ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ — EF7 سمند مالتی پلکس   ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ EF7 سمند پایه گازسوز   ۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ — سمند سریر مشخصات خودرو ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو    ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ — GLX 405 . TU5 پژو   ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ — GLX 405 . XUM پژو   ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز   ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX پژو   ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو مشخصات خودرو ۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰ — ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز   ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ — پژو پارس معمولی   ۳۰٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز   ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ — پژو پارس سال / دوگانه سوز   ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال مشخصات خودرو ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ — پژو پارس سال سفارشی   ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس   ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس مشخصات خودرو ۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس آپشن تازه   ۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک مشخصات خودرو ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ — EF7 پژو پارس سال / موتور   ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ — EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور   ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ   ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ — V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو ۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ — V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   توقف فروش — V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو ۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشخصات خودرو ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای مشخصات خودرو ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا مشخصات خودرو ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ — رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴   — — فوتون وانت دیزلی   ۳۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ E1 تندر مشخصات خودرو ۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ — E1 تندر اتوماتیک   ۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ — E1 تندر دوگانه سوز / تیپ   ۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر مشخصات خودرو ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ   ۴۴٫۴۰۰٫۰۰۰ — E2 تندر اتوماتیک   — ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن مشخصات خودرو ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ مشخصات خودرو ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵   ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ مشخصات خودرو ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸   ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول   ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول مشخصات خودرو ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول   ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ EX .پراید مشخصات خودرو سایپا ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ LE .پراید   ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SX .پراید   ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰    گازسوز SL 132 .پراید   ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL .پراید   ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ EX .پراید مشخصات خودرو ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ — ۱۴۱ LE.پراید   ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SX.پراید   ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ — ۱۴۱ SL.پراید   ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ EX .پراید مشخصات خودرو ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ LE .پراید   ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SX .پراید   ۱۵٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SL .پراید   — — ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار   ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید گازسوز   — ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز   ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید مشخصات خودرو ۱۶٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SX .پراید   ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ LE .پراید   ۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ EX .پراید   — — SL تیبا   — — EX تیبا   — — LX تیبا   ۱۹٫۲۹۰٫۰۰۰ ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ SX تیبا فول  مشخصات خودرو — ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو / آپشن دار   — — ریو اتوماتیک   ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف   ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف   ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر   ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا   — ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز   توقف فروش ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹ مشخصات خودرو ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ — پیکاپ تک کابین اتاق تازه   ۷۵٫۸۴۰٫۰۰۰ ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق تازه   — ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ تازه C5 مشخصات خودرو ۱۸۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲ مشخصات خودرو پارس خودرو ۱۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول مشخصات خودرو ۱۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا   — ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی مشخصات خودرو — —      MID نیسان قشقایی   — ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سرانزا   — — ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ   ۱۰۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی   — — ماکسیما معمولی . بهترین رنگ   ۷۵٫۲۳۰٫۰۰۰ ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول مشخصات خودرو — ۷۳٫۵۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن تازه   — — مگان ۲۰۰۰ دنده ای   ۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول مشخصات خودرو ۶۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول   ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2   — ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 مشخصات خودرو ۳۵٫۵۱۰٫۰۰۰ ۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 مشخصات خودرو ۳۵٫۳۱۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2   ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق تازه   ۳۷٫۳۳۰٫۰۰۰ — پارس تندر . اتاق تازه.تک ایربگ   ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ — تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1   ۳۲٫۱۱۰٫۰۰۰ ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 مشخصات خودرو — ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک مشخصات خودرو کرمان خودرو — ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی مشخصات خودرو — — هیوندای ورنا اتوماتیک   — — هیوندای ورنا معمولی   — — لیفان ۵۲۰   — — لیفان ۵۲۰ آی   — ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰ مشخصات خودرو ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ مشخصات خودرو ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک مشخصات خودرو ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار مشخصات خودرو ۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ — J5 جی ای سی مشخصات خودرو ۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X60 مشخصات خودرو — ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ لوبو مشخصات خودرو — ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار   گروه بهمن — ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار   — ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار مشخصات خودرو — — مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک   — — مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک مشخصات خودرو — ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن تازه   ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ — مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی   توقف فروش ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ مشخصات خودرو ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول مشخصات خودرو — ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین   — ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز   — ۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین   — ۲۷٫۱۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز   — به زودی  اتوماتیک /B50 مشخصات خودرو ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ —  FAW ون   ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ — ایسوزو ۵ تن بدون کاربری   ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ — ایسوزو ۶ تن بدون کاربری   ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ — ایسوزو ۸ تن بدون کاربری   ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ — مینی بوس ۲۰ نفره سحر   ۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ — FVR کامیون ۱۸ تن   — —  BMC کشنده جفت محور   — —   BMC شاسی کمپرسی و میکسر   — — FAW 420 کشنده دو محور   — ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین   — ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل   — ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل   ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر مشخصات خودرو مدیران خودرو ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر مشخصات خودرو — ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک مشخصات خودرو — ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530   ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰  MVM 530 مشخصات خودرو ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۴۰۰٫۰۰۰ هاچ بک / MVM 315 مشخصات خودرو — ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ صندوقدار / MVM 315   — — چری ویانا   ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ X33 _ تیگو مشخصات خودرو ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو راین — ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو — ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو — ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو — ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ گریت وال – وینگل   — ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹   زاگرس خودرو — ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹ مشخصات خودرو — — پروتون ویرا   — ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸   — ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸   ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی   مرتب خودرو ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی   ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ — G5 مشخصات خودرو

منبع:عصرخودرو
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ