لندن

برای دیدن عکس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید . اندازه اصلی ۶۶۹×۴۹۸ پیکسل میباشد

Buckingham Palace
کاخ باکینگهام

برای دیدن عکس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید . اندازه اصلی ۶۶۹×۴۹۸ پیکسل میباشد

The Changing of the Guard
تغییرگارد

برای دیدن عکس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید . اندازه اصلی ۶۶۹×۴۹۸ پیکسل میباشد

Queen Victoria Monument in front of Buckingham Palace
بنای یادبود ملکه ویکتوریا در مقابل کاخ باکینگهام

برای دیدن عکس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید . اندازه اصلی ۶۶۹×۴۹۸ پیکسل میباشد

Admiralty Arch Aisle with Honor Leading to Buckingham Palace
راهرو قوس نیروی دریایی با افتخار منجر به کاخ باکینگهام

برای دیدن عکس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید . اندازه اصلی ۶۶۹×۴۹۸ پیکسل میباشد

This Wide Avenue Linking the Arc of the Admiralty at the palace.
Flags Are Hoisted Official Visits Heads of States
این خیابان عریض ارتباطکماننیروی دریایی در قصر .
پرچم ها برافراشتند بازدید رسمی سران ایالات

برای دیدن عکس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید . اندازه اصلی ۶۶۹×۴۹۸ پیکسل میباشد

The Palace of Westminster, (The Seat of Parliament)
کاخ وستمینستر، ( صندلی مجلس

برای دیدن عکس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید . اندازه اصلی ۶۶۹×۴۹۸ پیکسل میباشد

Cavalier Faction in at Horse Guards
جناح اسب سوار در در سپاه پاسداران اسب

برای دیدن عکس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید . اندازه اصلی ۶۶۹×۴۹۸ پیکسل میباشد

The London Eye. (135m. Height)
چشم لندن . ( ۱۳۵m. ارتفاع )

برای دیدن عکس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید . اندازه اصلی ۶۶۹×۴۹۸ پیکسل میباشد

Piccadilly Circus. The nerve center of West End
Piccadilly سیرک . مرکز عصبی از پایان غرب

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *