لیبرالیسم / بخش سوم (liberalism)

لیبرالیسم / بخش سوم (liberalism)

در این بخش به تنوع و گستردگی تعاریف و توضیح صلح دمکراتیک اشاره می شود. یک تعریف این است که دمکراسی ها یک توانایی منحصر به فرد در اتحاد و همزیستی مسالمت آمیز دارند چرا که به باور آنها دمکراسی عاملی است که موجب مشروعیت یک حکومت می شود و از اینرو این حکومت نیز به سایر دمکراسی ها به دیده احترام و اعتماد نگاه می کند. همچنین دمکراسی ها موضوعات مورد اختلاف را از طریق مسالمت آمیز و آشتی جویانه حل و فصل می کنند. بنابراین دمکراسی ها برای جلوگیری از بروز جنگ به یکدیگر احترام می گذارند و به هم اعتماد می کنند.

توضیح دیگر اینست که دمکراسی ها باعث می شوند رهبران حکومت در برابر گروه های مختلفی از جمله گروه های مخالف جنگ پاسخگو باشند. دمکراسیها محدودیتهای زیادی بر حکومتها اعمال می کنند. قانون اساسی، محدودیتهای قانونی، افکار عمومی، تفکیک قوا و احزاب مخالف شرایط را برای یک حکومت دمکراتیک و برای آغاز و یا شرکت در یک جنگ بسیار دشوار می کنند. دیدگاه دیگری در این زمینه است که محدودیت های پیش روی حکومت دمکراتیک موجب می شود که این حکومت نتواند با سرعت و شتاب فراوان وارد جنگ شود، در نتیجه زمان بیشتری برای مذاکرات فراهم می شود. یک دیدگاه کلاسیک نیز در این مورد وجود دارد که حکومت های جمهوری حساسیت فراوانی نسبت به تمرکز بیش از حد قدرت در دستان حکومت دارند و جنگ ها نیز چنین خاصیتی دارند که موجب تمرکز بیش از حد قدرت در حکومت می شوند، از این رو حکومت های جمهوری نگرانی زیادی نسبت به شرکت در جنگ ها دارند.


آخرین مقالات آفتاب

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ