مباحثه علی اکبر رشاد با جان هیک

به گزارش خبرآنلاین، «مباحثه با جان هیک» نوشته علی اکبر رشاد از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روانه بازار نشر شد. محتوای کتاب مباحثه با جان هیک به طور عمده در فرایند مذاکرات و مکاتبات انتقادی ده ساله ای که در فاصله ۲۰۰۲م/۱۳۸۱ش تا ۲۰۱۲/م/۱۳۹۰ش، میان مؤلف و پروفسور جان هیک، صاحب نظریه پلورالیسم دینی، جریان داشته، فراهم آمده است.

کتاب مباحثه با جان هیک به قلم علی اکبر رشاد از سه بخش تشکیل شده که بخش نخست آن شامل سه فصل است؛ گزارش فشرده مفاد مناظره ای که در تاریخ دوازدهم دسامبر ۲۰۰۲م (۲۱/۹/۸۱ ش) در دانشگاه بیرمنگام، میان مؤلف و جان هیک، رخ داده است. گفتار انتقادی مؤلف در نشست علمی ای که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تهران و با حضور هیک و عمدتاً در باب نقد نظریه وی، به تاریخ بیست و یکم فوریه ۲۰۰۵م (۳/۱۲/۸۳ ش)، تشکیل یافته بود. مقاله و سخنان ارائه شده از سوی جان هیک، که در نشست یاد شده و ناظر به نظرات مطرح شده در این جلسه، بوده است.

بخش دوم کتاب نیز دربردارنده سه فصل در نقد تفصیلی نظریه پلورالیسم دینی است: «تبیین ابهامات مفهوم شناختی نظریه، نقد روش شناختی نظریه و نقد معرفت شناختی نظریه».

این سه فصل، بخشی از نقدی است که مؤلف بنا به تقاضای جان هیک، درباره نظریه نگاشته و برای او ارسال داشته است. پاسخ جان هیک به نقدهای فوق نیز فصل چهارم این بخش را تشکیل داده است. بخش سوم کتاب نیز از مجموعه مقالات و مقالت های مکمل مفاد دو بخش پیشین، و نیز مکاتبات مؤلف و جان هیک، سامان پذیرفته است.

این کتاب با قیمت ۵هزار تومان منتشر شده است.

۶۰۶۰

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ