معاشرت پیشرفته قبل از ازدواج به افزایش طلاق دامن می زند

معاشرت پیشرفته قبل از ازدواج به افزایش طلاق دامن می زند

در بین افراد در شرف طلاق، کسانی که ازدواج آن‌ها بر اساس دوستی قبل از ازدواج بوده است نسبت به افرادی که ازدواج سنتی داشته و یا بر اساس آشنایی در محیط کار یا تحصیل ازدواج کرده‌اند، بیشتر به تأثیرات منفی این روابط بر طلاق معتقدند

در بین افراد در شرف طلاق، کسانی که ازدواج آن‌ها بر اساس دوستی قبل از ازدواج بوده است نسبت به افرادی که ازدواج سنتی داشته و یا بر اساس آشنایی در محیط کار یا تحصیل ازدواج کرده‌اند، بیشتر به تأثیرات منفی این روابط بر طلاق معتقدند.

مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه طرح تحقیقاتی را با عنوان «بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج، رضایت زناشویی و طلاق» با همکاری وزارت ورزش وجوانان در سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ انجام داده است.

دکتر فریده فراهانی رییس گروه جمعیت، بهداشت و تنظیم خانواده مرکز مطالعات وپژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و مجری این طرح، در ادامه اعلام نتایج آن، در تشریح اثر روابط قبل از ازدواج بر طلاق اظهار داشت: ازدواج و طلاق به دلیل تغییر موقعیت خانوادگی افراد و تاثیر در باروری، توالد و تناسل از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

وی افزود: در حقیقت، در جامعه ایران، همبستگی زیادی بین سن اولین ازدواج و سن اولین باروری وجود دارد و در واقع ازدواج مقدمه باروری است. در صورتی‌که برای زنان در طول دوره باروری، طلاق پیش بیاید، علاوه بر تاثیرات آن بر موقعیت خانواده و تکاملی فرد، تاثیرات مهمی در باروری زن و تعداد موالید خواهد داشت. لذا یکی از اهداف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر معاشرت‌های قبل از ازدواج بر وقوع طلاق است.

فراهانی تصریح کرد: این مطالعه نشان داد که احتمال خالص طلاق در بین کسانی که روابط پیشرفته (معاشرت‌های عاطفی و غریزی) قبل از ازدواج با همسر کنونیشان داشته‌اند، نسبت به کسانی که این نوع روابط را تجربه نکرده‌اند، ۳. ۱۸ برابر است و این احتمال در کسانی که در دوران قبل از ازدواج، روابط پیشرفته با غیر همسر کنونی داشته‌اند نسبت به کسانی که چنین رابطه‌ای نداشته‌اند، ۳. ۶۳برابر است.

رییس گروه جمعیت، بهداشت و تنظیم خانواده مرکز ادامه داد: حتی پس از کنترل اثر سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با طلاق مانند سطح تحصیلات فرد، میزان سازگاری اقتصادی و مذهبی با همسر، میزان شناخت قبل از ازدواج، میزان تأیید همسر توسط خانواده و وجود موارد طلاق در خانواده درجه یک همسر، هم‌چنان تجربه رابطه پیشرفته قبل از ازدواج با همسر و یا فردی غیر از همسر کنونی، از پیش‌بینی‌کننده‌های مهم و قابل توجه طلاق محسوب می‌گردد و احتمال طلاق در این افراد به ترتیب ۵ برابر و ۴ برابرکسانی می‌باشد که تجربیات فوق را نداشته‌اند.

فراهانی با بیان این‌که نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه پیشرفته قبل از ازدواج هم با همسر و هم با فردی غیر از همسر کنونی در بین افراد در شرف طلاق، بیشتر از افراد متأهل است، گفت: قسمت مهمی از این تاثیرات، مستقل از تاثیرات شخصیت و شرایط اجتماعی و اقتصادی فرد بوده و متاثر از خود این نوع ارتباطات و تاثیرات منفی نگرشی و رفتاری در فرد خواهد بود که موجب کاهش کیفیت زناشویی و افزایش طلاق می‌گردد.

وی افزود: دراین مطالعه، متغیرهای «وجود طلاق در خانواده همسر، سن ازدواج، میزان سازگاری فرهنگی و میزان شناخت از یکدیگر در بدو ازدواج» به عنوان مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های طلاق شناخته شد و تأثیر روابط قبل از ازدواج بر طلاق، از طریق این عوامل اعمال می‌گردد.

به عنوان مثال، افرادی که این‌گونه معاشرت‌ها را بیشتر گزارش کرده‌اند، به میزان بیشتری عدم سازگاری فرهنگی با همسر و ضعف شناخت از همسر در بدو ازدواج را گزارش نمودند.

عضو هیات علمی مرکز با اشاره به نتایج دیگر این مطالعه در بعد نگرشی افزود: افرادی که درآمد کمتری دارند، پایبندی بیشتری به مذهب دارند، تحصیلات والدینشان کمتر است، خانواده مذهبی‌تر و سنتی‌تری دارند، هنجار دوستان آن‌ها با این روابط مخالف است، به ماهواره دسترسی ندارند‌، تجربه مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر ندارند و هم‌چنین افرادی که تجربه روابط قبل از ازدواج (دوستی و پیشرفته) را ندارند، بیشتر به اثرات منفی روابط قبل از ازدواج بر طلاق معتقدند. هم‌چنین افراد همسردار بیش از مجردین و افراد در شرف طلاق معتقدند که افرادی که روابط قبل از ازدواج با جنس مخالف داشته‌اند، بیشتر به طلاق تن می‌دهند.

وی به نسبت طلاق بین افرادی که به سبک سنتی ازدواج می‌کنند و کسانی که قبل از ازدواج رابطه دوستی داشته‌اند اشاره کرد و گفت: در حیطه نگرشی، در بین افراد متأهل، کسانی که در محیط کار و یا تحصیل با همسر خود آشنا شده‌اند و افرادی که ازدواج به سبک سنتی داشته‌اند نسبت به کسانی که ازدواج آن‌ها بر اساس یک رابطه دوستی و عاطفی قبل از ازدواج بوده است، بیشتر به اثرات منفی این روابط بر طلاق معتقد بوده‌اند.

اما در بین افراد در شرف طلاق، کسانی که ازدواج آن‌ها بر اساس دوستی قبل از ازدواج بوده است نسبت به افرادی که ازدواج سنتی داشته و یا بر اساس آشنایی در محیط کار یا تحصیل ازدواج کرده‌اند، بیشتر به تأثیرات منفی این روابط بر طلاق معتقدند. نتایج این مطالعه نشان داده که در بین افراد در شرف طلاق، سبک همسرگزینی از طریق دوستی و رابطه عاطفی قبل از ازدواج بطور معنی داری بیشتر از افراد متأهل است. منبع: مهر خانه


سایت خبری تحلیلی همصدا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ