مهمترین رویدادهای تاریخی روز اول ماه رمضان

۱- جنگ تبوک : اول ماه رمضان سال ۹ هجری
در سال ۹ هجری اول ماه مبارک رمضان جنگ تبوک که جنگ با رومیان بود به وقوع پیوست این جنگ را فاضحه نیز نامیدند علت آن رسوا شدن منافقینی بود که قصد داشتند پیامبر اکرم را در برگشت به قتل برسانند. در جنگ موته که البته جنگی رخ نداده بود در بازگشت چهل تن از منافقین پیشتر راه افتادند تا در مکانی مناسب از بالای صخره سنگها را روی پیامبر بیاندازند و ایشان را به قتل برسانند که اسب حضرت از جای تکان نخورد و ماجرا کشف شد در مدینه نیز منافقین داخلی در مسیر استقبال علی بن ابی طالب چاه حفر کردند و روی آن را پوشاندند تا علی (ع) در آن افتاده بر سر او بریزند او را بکشند که اسب آن حضرت نیز بر نزدیکی چاه توقف نمود و این توطئه نیز خنثی گردید در این جنگ پیامبر حضرت علی را جای خود در مدینه گذاشتند و حدیث منزلت در این جنگ توسط پیامبر در حق حضرت امام علی (ع) بیان گردید و جزء فضایل و افتخارات علی بن ابی طالب به شمار می آید. برخی تاریخ وقوع این جنگ را ماه رجب نیز ذکر کردند و همچنین از وقوع آن در ماه شعبان هم اسنادی دلالت دارد.
۲- احتجاج ابی بن کعب بر علیه ابوبکر- سال ۱۲هجری
پس از غصب خلافت امیرالمومنین علی (ع) توسط ابوبکر و دوستانش هر از گاهی در گوشه و کنار افرادی بودند که نمی توانستند از آن همه فضایل علی بن ابی طالب چشم بپوشند و در مقابل حکومت و خلافت گروهی که هیچ سوابق روشنی در اسلام جز همراهی اجباری در غار و تزویج با اکراه دخترانشان توسط پیامبر، نداشتند ساکت باشند و تحمل کنند اگر چه حکومت با آنها گاهی با سیاست و نرمی و گاهی با شدت و خشونت برخورد می کرد اما این افراد در هر فرصتی که مناسب می دیدند از علی بن ابی طالب دفاع می کردند و بر علیه خلیفه سخن می راندند از جمله ی آن پاک طینتان ابی بن کعب بود که در یکی از جمعه هایی که با اول ماه مبارک رمضان مصادف شده بود بعد از خطبه ی ابوبکر از جای بلند شد وفضایل علی بن ابی طالب را بر شمرد و خلیفه را رسوا ساخت او در این سخنرانی از غدیر و حدیث مشهور من کنت مولاه فهذا علی مولاه سخن گفت و حدیث منزلت و نیز دستور پیامبر بر اطاعت از اهل بیت را یادآور حضار شد.
۳- مرگ مروان بن حکم- سال ۶۵ هجری
پس از آن که یزید علیه اللعنه به درک واصل شد و پسرش معاویه از پذیرش خلافت سرباز زد امویان شخصی را که توان حکومت بر قلمروشان را داشته باشند نداشتند زیرا پس از مرگ یزید می گسار جنبشهای مکتبی و مردمی بر علیه حکومت اموی شدت گرفته بود، حکومت اموی دو نیروی قدرتمند یعنی توابین و مختار در کوفه و عبدا… بن زبیر در مکه را داشتند از این رو آنها ناگزیر حکومت را به پیر آل امیه یعنی مروان بن حکم سپردند مروان زمانی به حکومت رسید که آل زبیر تا حدودی توانستند متصرفات خود را گسترش دهند و مختار نیز ابن زیاد را به درک واصل کرده بود و حکومت خود را در کوفه تثبیت نمود اما مروان با سیره ی مستمره ی امویان که همانا تطمیع بود توانست دوباره نفوذ خود را بر مناطق از دست رفته گسترش دهد، مختار که در جنگ با مصعب به شهادت رسیده بود بزرگترین و قدرتمندترین حریف مروان از پیش رو برداشته شد و سرانجام تطمیع سرداران آل زبیر باعث تضعیف قدرت آنها گشته و در مقابل مروانیان شکست خوردند.
شخصیت مروان و پدرش در تاریخ بسیار نفرت انگیزاست او و پدرش نفرین شده ی پیامبر هستند وی پسر حکم بن ابی العاص بود و به وزغ بن وزغ مشهور بود وی و پدرش تبعیدی زمان رسول ا… بودند که در زمان عثمان به طائف بازگردانده شدند و توسط عثمان خمس آفریقا و مزارع فدک به او واگذار شد و دست راست عثمان گردید مروان و پدرش به دشمنی با آل ا… مشهور بودند او یکی از چهره های فتنه انگیز بعد از زمان پیامبر بود در جنگ جمل با تیری طلحه را کشت و پس از دستگیری، حسنین علیهما السلام را شفیع قرار داد و علی او را بخشید اما بیعتش را نپذیرفت و فرمود من به بیعت او نیازی ندارم دست او دست یهودی است اگر بیست بار هم بیعت کند باز مکر خواهد کرد. مروان مروج سب بر علی بود در مدینه بر منبر رسول ا… نزد انصار و مهاجر علی را دشنام می داد وی پس از مرگ یزید همسرش را به نکاح خود درآورد او پس از ۹ ماه خلافت توسط همسر یزید با زهر مسموم شد سپس بالشتی بر دهان او گذاشت و با کنیزان بر روی او نشست تا این که در اول رمضان سال ۶۵ هجری پس از ۹ ماه خلافت در سن ۶۱ یا ۶۳ یا ۸۱ سالگی به درک واصل شد.
۴- ولایتعهدی اجباری امام علی بن موسی الرضا اول ماه  رمضان ۲۰۱ هجری
مامون خلیفه ی سیاس عباسی که بسیار زیرکتر از اسلاف و اعقابش بود به جهت ایرانی بودن مادرش طرفداران زیادی در ایران داشت از این رو با زیرکی خود و حمایت ایرانیان بر برادر ضعیف النفس و عیاش خود امین که از خرد بهره ای نداشت پیروز شد و خلافت را سهم خود کرد. او که فردی زیرک و باهوش بود و اصول کارهای خود را با مدیریت و سیاست انجام می داد و نیز به همه ی جوانب شناخت کافی داشت متوجه نفوذ معنوی امام علی بن موسی الرضا (ع) در میان طوایف مختلف عرب و عجم گردید و از آنجا که پایه های حکومت وی بر حمایت مردمی بنا شده بود و با تزویر و ریا بر آنها حکومت می کرد برای آن که در تقابل با امام رضا مردم را با خود طرف نکند و از طرفی امام را بهتر زیر نظر و کنترل داشته باشد نیرنگی به کار برد و به بهانه ی ولایتعهدی، امام را به نزد خود فرا خواند تا هم مردم عوام بر این گمان باشند که مامون با امام رضاست و او را در حکومتش شریک کرده و هم آن که امام را در کنترل داشته باشد بر این اساس در ۷ رجب سال ۲۰۰ هجری نامه ای به امام نوشت و برای ولایتعهدی ایشان را به مرو فراخواند. مردم در اول ماه مبارک رمضان سال ۲۰۱ با امام رضا به عنوان ولیعهد بیعت کردند .روزهای پنج و ششم نیز نقل شده است که روز اول به نظر قوی تر می رسد..اگر چه امام در طول مسیر خود در فرصتهای مناسب به سخنرانی و افشاگری می پرداختند و حرکت مرموزانه ی مامون را تبیین و افشا می کردند اما به هر تقدیر حکومت عباسی هرگز نمی توانست از قدرت و نفوذ آل هاشم چشم پوشی کند از این رو با این ترفند امام را با اجبار به عنوان ولیعهد معرفی و برای ایشان از مردم بیعت گرفتند.
۵-وفات نفیسه خاتون بنت حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابیطالب : سال۲۰۸ هجری
در اول ماه مبارک رمضان سال ۲۰۸ هجری عارفه ی عابده نفیسه بنت حسن بن زیدبن حسن بن علی بن ابی طالب در مصر درگذشت وی همسر اسحق موتمن فرزند امام صادق بود و از مادر به حضرت عباس بن علی منتسب بود. نقل است که این بانو برای خود قبری کنده بود و در آن نماز و قرآن می خواند وی در اول ماه رجب بیمار شد و به همسرش که در مدینه بود با نامه ای اوضاع خود را منتقل نمود، در اول ماه رمضان شدت بیماری او به حدی شد که طبیب دستور افطار داد اما وی گفت سی سال است که از خدا خواستم با حالت روزه بمیرم و اکنون که روزه هستم افطار کنم؟ سپس به خواندن سوره ی انعام مشغول و به آیه ی: لهم دار السلام عند ربهم رسید مرغ روحش به ملکوت پر کشید.همسر ایشان زمانی رسید که وی از دنیا رفته بود او خواست که بدن را به مدینه ببرد اما مردم مصر از او مصرانه می خواستند که در مصر دفنش کند. اسحق موتمن در خواب پیامبر را دید که فرمود با اهل مصر در این ماجرا مخالفت نکن که بخاطر نفیسه خداوند برکاتش را نازل می کند و اسحق بدن را در مکان فعلی دفن کرد و مشهور است دعا در کنار قبر این بانوی بزرگوار مستجاب است.
 /۶۲۳۰۳

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *