موضوعی که مذاکرات امروز مسکو را با شکست قطعی مواجه می کند!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مسکو امروز صبح مذاکرات هسته ای با حضور نمایندگان ۱+۵  و نماینده مقام معظم رهبری در مسائل هسته ای ایران برگزار می شود. رفتار اعضای ۱+۵  تضمین کننده ادامه مذاکرات و یا شکست و درجا زدن بر مسائل  و گفت وگو های قبلی است.

اعضای گروه ۱+۵ برای حضور در مذاکرات نه برنامه مدون و روشنی دارند و نه اختیارات کافی برای تصمیم گیری در جلسه را دارا می باشند. از اینرو پیشنهادات اصلی مذاکرات توسط طرف ایرانی طرح و مدیریت می شود. بر این اساس یکی از مطالبات جدی ایران پافشاری بر آن چیزی است که به عنوان توافق در جلسات گذشته اعضا پذیرفته شده است.

از جمله این موارد پذیرفتن اصل غنی سازی در چارچوب ان پی تی است که تکلیف تحریم های ایران را نیز مشخص می کند. اعضای گروه۱+۵  تا پیش از نشست استانبول هیچ حقی برای ایران در این رابطه قائل نبودند. اما از نشست استانبول به این طرف موضع اعضای گروه تعدیل شد و نهایتا در پایان نشست بغداد بیانیه ای از سوی اعضا منتشر شد که بر مبنای آن اصل غنی سازی فارغ از درصد آن پذیرفته شده است.

با این حال طی چند روز گذشته رسانه های غربی خط خبری جدیدی درپیش گرفتند و اخباری را دال بر مقاومت اعضای گروه ۱+۵  بر مواضع سابق خود منتشر کردند و اینطورنوشتند که نشست مسکو صرفا به بحت درباره توقف غنی سازی ۲۰ درصد متمرکز خواهد شد.

آنچه از اخبار و شواهد نیز پیدا است طرف غربی امروز با همین دستور کار وارد جلسه می شود. اما این در حالی است که تیم مذاکره کننده ایران پذیرفتن اصل غنی سازی از سوی طرف مقابل را به عنوان کف خواسته های خود می بیند و حاضر نیست کمترین عقب نشینی در این رابطه داشته باشد.

براین اساس فراموشی اعضای ۱+۵ و بی توجهی به دستاورد حداقلی نشست بغداد باعث می شود مذاکرات مسکو از پیش شکست خورده تلقی شود.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *