نجات بچه فیل از مرگ

به گزارش تفسیری ممتاز نیوز iبه نقل از جام جم آنلاینیک بچه فیل داخل حفره ای از گل افتاده و قادر iبه خروج از آن نیست. مادر و اطرافیانش نومیدانه دور حفره می چرخند، کاری از دستشان ساخته نیست.

به گزارش تفسیری جام جم آنلاین iبه نقل از جنتساید، هنگامی که اعضای بنیاد “آمبوسلی تراست فور الفنتز” پیام گرفتار شدن یک بچه فیل را در داخل حفره ای از گل در پارک حیات وحش آمبوسلی کنیا دریافت می کنند ، بدون فوت وقت سوار اتومبیل ها شده و iبه سوی محل می شتابند.


مادر بچه فیل بی اندازه خشمگین استت زیرا فرزندش در داخل حفره ای گرفتار شده و قادر iبه بیرون آمدن نیست. فیل مادر اتومبیل را دشمن فرض کرده و iبه سوی آن حمله ور می شود.


دکتر ویکی فیشلاک راننده یکی از اتومبیل ها فیل مادر را از نشانه‌ای که روی گوش دارد شناخته و برای فراری دادنش فریاد های گوشخراش سر می دهد و با اتومبیل در پیرامون “زومبه” فیل ماده می چرخد.


سرانجام دو فیل از محل دور می شوند. اعضای گروه نجات iبه حفره نزدیک شده و بچه فیلی را ملاحظه می کنند که صحیح و سالم است اما در حفره ای عمیق تر از آن گرفتار شده که بتواند iبه تنهایی از آن بیرون بیاید.


این حفره توسط شکارچیان ماسایی iبه عنوان یک تله حفر شده است. گروه نجات طنابی را iبه دور بدن بچه فیل پیچیده و آن را iبه سپر اتومبیل متصل می کنند. آنگاه با دقت هرچه همه تر برای اینکه حیوان زخمی نشود او را از این دام مرگ بیرون می آورند.


به دستور دکتر ویکی فیشلاک اتومبیل ها بچه فیل را در جهتی که مادرش رفته فراری می دهند تا او را بیابد.


زیباترین صحنه ها را می توان در انتهای این فیلم ملاحظه کرد بچه فیل دوان دوان از یک سو و مادرش که صدای او را شنیده از سوی دیگر iبه هم نزدیک می شوند. زومبه فیل مادر با یافتن فرزندش رفتاری مشابه در آغوش کشیدنش را از خود نشان می دهد. فیل دیگر نیز iبه مادرو فرزند نزدیک می شود. بچه فیل گرسنه آغاز iبه خوردن شیر می کند. خانواده دوباره دور هم جمع شده اند.


فیلم نجات این بچه فیل اکنون در وب سایت ها مورد استقبال قرار گرفته و احساسات همه کاربران را برانگیخته است. صحنه های نجات بچه فیل از مرگی دردناک و نیز تصاویر زیبای مهر مادر و فرزندی را با هم می بینیم. مترجم: iبهرام افتخاری.


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن