نظام جدید آموزشی ۳-۳-۶ یکی از ابعاد تحول بنیادین آموزش و پرورش است

به گزارش ایرنا، خسرو ساکی روز پنجشنبه در سمینار آموزشی – توجیهی مدیران مدارس دوره متوسطه و مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری و روستایی استان در سنندج، هدف از برگزاری نشست در آستانه سال تحصیلی جدید را ایجاد انسجام در بین مدیران مدارس عنوان نمود.

وی با بیان اینکه تحول در آموزش و پرورش وسیع تر از استقرار ساختار جدید است، راه اندازی دانشگاه فرهنگیان به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص، تحول در محتوا و فضا با ایجاد مجتمع های آموزشی حیات طیبه و تجهیز مدارس به امکانات الکترونیک و هوشمند سازی را از زیر نظام های تحول بنیادین ذکر نمود.

وی ایمان و اعتقاد به کار، مداومت و استواری را لازمه موفقیت اهداف پیش بینی شده در سند تحول بنیادین عنوان نمود و با تاکید بر محور قرار دادن سند تحول در اجرای آئین نامه های آموزشی گفت: باید در مدارس زمینه تربیت دانش آموزان برای رسیدن به حیات طیبه را فراهم آوریم.

ساکی با بیان اینکه در سند تحول بنیادین رویکرد مدرسه از آموزشی به فرهنگی تربیتی تغییر می کند افزود: با این نگاه مدرسه با حاکمیت رویکرد فرهنگی تربیتی به کانون تربیتی محله تبدیل می شود و در جلسات شورای معلمان مدارس این موضوع باید تبیین شود.

ساکی تعامل اثر بخش مدرسه با محیط پیرامونی شامل خانواده، کتابخانه، مراکز علمی و پژوهشی و دیگر مراکز فرهنگی را رویکرد دیگر عنوان نمود و با تاکید بر تقویت شوراها و انجمن های مدارس و ساماندهی روابط حاکم بر بین معلمان، دانش آموزان و خانواده ها، تنوع بخشی به محیط یادگیری و تحول در خود را از مولفه های اصلی تحول بنیادین ذکر نمود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اینکه رهبری و مدیریت تحول شامل همه سطوح سازمانی است لازمه موفقیت تحول را حرکت جمعی کلیه سطوح مدیریت در آموزش و پرورش عنوان نمود و اظهار داشت: مدیریت نظارت بر فرآیند تحول، مهم تر از طراحی نقشه راه تحول است.

وی در ادامه از مدیران مدارس خواست به طور کامل سند تحول بینادین به خصوص بخش چشم انداز مدرسه در افق ۱۴۰۴و به ویژه هدف های عملیاتی و راه کار های اجرایی سند تحول بنیادین را به منظور آشنایی کامل با محتوای سند مطالعه نمایند.

۵۳۳

انتهای پیام /*


www.irna.ir

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ