نقش بهداشت روان در رضایت شغلی

  رضایت از شغل مفهوم پیچیده و چند بعدی است که با عوامل مختلف روانی و اختصاصی ارتباط دارد به عبارتی دیگر عوامل مختلفی نقش عمده ای در ایجاد رضایت یا عدم رضایت شغلی ایفا می کنند .   عواملی مانند تغییر روحیه، بی حوصلگی که خود ناشی از عوامل مختلف می باشند. تشدید کننده افت کارکرد در محیط های کاری می باشند که توجه به بهداشت روان در محیط های کاری می تواند در بهبود شرایط مفید واقع شود .×     توجه به نکات زیر می تواند در رضایت شغلی کارکنان مؤثر واقع شود :۱٫   لازم است مدیران، سرپرستان و رؤسای دستگاهها از بکارگیری روشهای مبنی بر زور، اجبار و توبیخ در محیط کار اجتناب کند. اگر کارکنان بدلیل ترس و برای جلوگیری از تنبیه و یا توبیخ کار کنند به مرور زمان دچار اختلال روانی خاص محیط کار خواهند شد .۲٫   مسئولین و سرپرستان هراداره ویا رؤسای دستگاهها باید مفاهیم اساسی و اصولی بهداشت روان را شناخته و در صدد تامین بهداشت روان کلیه کارکنان تحت نظارت خود در محیط کار اقدام کنند .۳٫  مدیران و رهبران هر اداره یا مؤسسه باید نسبت به تامین سلامت جسمی کارکنان دقت و توجه داشته باشند .۴٫  بوجود آوردن انگیزه و علاقه به کار  در کارکنان با روشهای مختلف از وظایف رؤسا و سرپرستان سازمانها و مؤسسات می باشد .۵٫  شرایط محیط کار از نظر آلودگی محیط، ساعات طولانی کار، رفتار ناعادلانه و غیر منصفانه مسئولین با کارکنان باعث به خطر افتادن امنیت شغلی آ نها خواهد شد .۶٫  نباید رفتار کارکنان را بدلیل بی حوصلگی، عصبانیت، پرخاشگری و … را جدی گرفته و در صدد برخورد با آنها درآمد بلکه باید در خصوص بررسی مشکل آنها و رفع آنها اقدام نمود.۷٫  سرپرستان نباید قضاوت کورکورانه و پیش داوریهای غلط در مورد کارکنان داشته باشند و سعی کنند همیشه منصفانه برخورد نمایند .۸٫    با ارزشیابی صحیح و تشویق به جا روحیه کارایی را باید افزایش داد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *