نمودار قیمت نفت ایران امروز 3 اسفند 96 در بازار جهانی + جدول

در این خبر نمودار قیمت نفت ایران امروز جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ در بازار جهانی نفت اطلاع رسانی میشود

نمودار قیمت نفت ایران امروز در بازار جهانی

نمودار قیمت نفت ایران امروز 3 اسفند 96

جدول قیمت نفت ایران در بازار جهانی امروز 3 اسفند 96

نوع نفتقیمت امروز نفتمقدار تغییردرصد تغییربروزرسانی
Iran
> Deliveries to North West Europe
Iran Light62.75-0.18-0.29%(21 Feb)(21 Feb)
Iran Heavy60.85-0.18-0.29%(21 Feb)(21 Feb)
Forozan Blend61.10-0.18-0.29%(21 Feb)(21 Feb)
> Deliveries to Mediterranean
Iran Light62.10-0.18-0.29%(21 Feb)(21 Feb)
Iran Heavy59.95-0.18-0.30%(21 Feb)(21 Feb)
Forozan Blend60.20-0.18-0.30%(21 Feb)(21 Feb)
Soroosh56.95-0.18-0.32%(21 Feb)(21 Feb)
> Deliveries to Sidi Kerir
Iran Light64.00-0.18-0.28%(21 Feb)(21 Feb)
Iran Heavy61.85-0.18-0.29%(21 Feb)(21 Feb)
Forozan Blend62.10-0.18-0.29%(21 Feb)(21 Feb)
> Deliveries to South Africa
Iran Light62.75-0.18-0.29%(21 Feb)(21 Feb)
Iran Heavy60.85-0.18-0.29%(21 Feb)(21 Feb)
Forozan Blend61.10-0.18-0.29%(21 Feb)(21 Feb)

نظرتان را در مورد مطلب نمودار قیمت نفت ایران امروز 3 اسفند 96 در بازار جهانی + جدول بنویسید