نوسان ۱۵۰ درصدی قیمت مرغ و گوشت

بررسی قیمت پنج کالای اساسی خانوار طی نیمه تیر ماه پنج سال اخیر نشان می‌دهد قیمت هر شانه تخم‌مرغ از ۲۹۰۰ تومان در سال ۸۷ به ۴۹۰۰ تومان در سال ۹۱، هر کیلو برنج داخلی درجه یک از ۳۷۰۰ تومان به ۴۴۰۰ تومان، هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان از ۸۴۰۰ به ۲۱۳۰۰ تومان، هر کیلو مرغ از ۲۳۰۰ تومان به ۵۸۰۰ تومان و هر حلب پنج کیلویی روغن نباتی جامد از ۱۰۵۰۰ تومان به ۱۴۷۰۰تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، ارقام گزارش شده بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران طی نیمه‌های تیر ماه پنج سال اخیر حاکی از رشد دو هزار تومانی قیمت هر شانه تخم مرغ، رشد ۷۰۰ تومانی قیمت هر کیلو برنج داخلی درجه یک، رشد ۱۲۹۰۰ تومانی قیمت هر کیلو گوشت با استخوان، رشد ۳۵۰۰ تومانی قیمت هر کیلو مرغ و رشد ۴۲۰۰ تومانی قیمت هر حلب پنج کیلویی روغن نباتی جامد است.

در واقع طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی قیمت هر شانه تخم مرغ به میزان ۶۸ درصد، هر کیلو برنج داخلی درجه یک ۱۸ درصد، هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان ۱۵۳ درصد، هر کیلو مرغ ۱۵۲ درصد و هر حلب پنج کیلویی روغن نباتی جامد ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

قیمت اقلام

بر این اساس قیمت هر شانه تخم‌مرغ در هفته منتهی به ۱۶ تیرماه امسال در حالی ۴۹۰۰ تومان اعلام شده که این رقم در هفته منتهی به ۱۷ تیر ماه سال ۹۰ بیش از ۵۱۰۰ تومان، در هفته منتهی به ۱۸ تیر ماه سال ۸۹ بیش از ۲۳۰۰ تومان، در هفته منتهی به ۱۲ تیر ماه سال ۸۸ بیش از ۲۶۰۰ تومان و در هفته منتهی به ۱۴ تیر ماه سال ۸۷ بیش از ۲۹۰۰ تومان بود.

قیمت برنج داخلی درجه یک نیز در هفته منتهی به ۱۶ تیر ماه امسال در حالی ۴۴۰۰ تومان اعلام شده که این رقم در هفته منتهی به میانه تیر ماه‌ سال‌های ۹۰، ۸۹، ۸۸ و ۸۷ به ترتیب ۳۷۰۰، ۲۹۰۰، ۳۰۰۰ و ۳۷۰۰ تومان بود.

قیمت هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان نیز در هفته منتهی به ۱۶ تیر ماه امسال در حالی ۲۱ هزار تومان گزارش شده که این رقم در میانه تیر ماه سال‌های ۹۰، ۸۹، ۸۸ و ۸۷ به ترتیب ۱۷۵۰۰، ۱۶۰۰۰، ۱۰۷۰۰ و ۸۴۰۰ تومان بوده است.

قیمت هر کیلو مرغ نیز در ۱۶ تیر ماه امسال در حالی ۵۸۰۰ تومان گزارش شده که این میزان در میانه تیر ماه سال‌های ۹۰، ۸۹، ۸۸ و ۸۷ به ترتیب ۳۳۰۰، ۳۰۰۰، ۲۲۰۰ و ۲۳۰۰ تومان بوده است.

همچنین قیمت هر حلب پنج کیلویی روغن نباتی در هفته منتهی به ۱۶ تیر ماه امسال در حالی ۱۴۷۰۰ تومان گزارش شده که بانک مرکزی این قیمت را در میانه تیر ماه سال‌های ۹۰، ۸۹، ۸۸ و ۸۷ به ترتیب ۱۲۰۰۰، ۸۰۰۰، ۸۱۰۰ و ۱۰۵۰۰تومان اعلام کرده بود.


JazabNews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ