نگاه مقایسه‌ای به رقم کل بودجه ۹۱ و ۹۰/ افزایش ۵۸۰ هزار میلیارد ریالی بودجه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ابتدای جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی رقم کل بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری های دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی قرائت شد .

این رقم بالغ بر یک میلیون و ۶۴۴ هزار و ۱۷۷ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال اعلام شد که شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۶۹۹ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال

۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر ۲۰۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ریال است.

این رقم در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.  

بنا بر این گزارش این در حالی است که در گزارش تلفیق بودجه مجلس که به صورت مکتوب منتشر شده است ، این رقم بالغ بر یک میلیون ۶۴۲ هزار و ۱۸۰ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال شامل: ۱- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۵۸۹ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال و ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر ۲۰۲ هزار و ۵۹۱ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال است.  

به گزارش مهر، بودجه کل کشور سال ۹۰ نیز در گزارش مکتوب کمیسیون تلفیق ۵ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۶۲۱ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال اعلام شد .

این در حالی است که سال گذشته بودجه کل کشور بالغ بر ۵ میلیون وهشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۵٫۰۸۳٫۹۳۸٫۷۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به شرح زیر بود: 

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و هفت‌هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون (۱٫۶۹۷٫۲۲۵٫۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شامل:

الف ۱ـ منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و پانصد و چهل و پنج‌هزار و هشتصد و هفتادمیلیارد و نود و یک میلیون (۱٫۵۴۵٫۸۷۰٫۰۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال


الف ۲ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و بیست میلیون (۱۵۱٫۳۵۵٫۰۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ