هیات منصفه مدیر مسوول جام جم را مجرم ندانست

جام جم آنلاین: دبیر هیات منصفه مطبوعات گفت: هیئت منصفه مطبوعات با اکثریت آرا “بیژن مقدم” مدیر مسوول روزنامه جام جم را مجرم ندانست.

علی اکبر کسائیان دبیر هیئت منصفه مطبوعات پس از پایان جلسه روز یکشنبه دادگاه مطبوعات در گفت وگو با خبرنگار جام جم آنلاین افزود: شکایت نماینده حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علیه روزنامه جام جم در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری به ریاست سیامک مدیرخراسانی مطرح شد.

وی با بیان اینکه اتهام مدیر مسوول روزنامه جام جم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود،اظهار داشت: پس از طرح شکایت، مدیر مسوول این روزنامه به دفاع از موارد اتهامی پرداخت و توضیحات لازم را ارائه کرد.

« سپس هیات منصفه مطبوعات وارد شور شد و با اکثریت آرا آقای مقدم را مجرم ندانست و رای به بیگناهی مدیر مسوول روزنامه جام جم داد.»

دبیر هیات منصفه مطبوعات گفت: طبق قانون پس از هر جلسه دادگاه، هیئت منصفه رای خود را به ریاست دادگاه ارائه می کند و رییس دادگاه نیز ظرف یک هفته رای نهایی را صادر خواهد کرد.

کسائیان تصریح کرد: در ادامه جلسه دادگاه، شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه علیه مظفری مدیر مسوول روزنامه آفتاب یزد به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مطرح شد که پس از طرح شکایت و دفاعیات لازم، هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا این مدیر مسوول را نیز مجرم ندانست.


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *