وجدان کاری در شما چگونه است؟

۱۷م آذر

وجدان کاری عبارت است از احساس تعهد داخلی به منظور رعایت الزاماتی که در ارتباط با کار مورد توافق قرار گرفته است.

ممتازنیوز: منظور از وجدان کاری، رضایت قلبی، تعهد و التزام عملی نسبت به وظیفه هایی است که قرار است انسان آنها را انجام دهد، به گونه ای که اگر بازرس و ناظری نیز بر فعالیت او نظاره گر نباشد، باز هم در انجام وظیفه قصوری روا نخواهد داشت.

ریشه و منشاء وجدان چیست؟

در این مورد دو عقیده  وجود دارد. یکی از نظر مذهب و دیگری از نظر علمای روان . 

۱-  اکتساب و یادگیری : طرفداران این طرز فکر که اغلب روان شناسان با اندیشه مادی می باشند می گویند کودک در حین تولد وجدان ندارد  و برائ او معیار و مقیاسی جهت درک ارزشها نیست. او در برابر امانت و خیانت ، راست و دروغ ، بی تفاوت است. بعدها در اثر یادگیری و آموزش و اکتساب درمی یابد که فلان امر خوب است و آن دیگری بد و ناپسند. تبلیغات و آموزش هاست که این زمینه را در اشخاص ، به وجود آورده و یا این آگاهی را به آنها می دهد.

۲-  فطرت و ذات : گروهی دیگر که در رأس آنها الهیون می باشند وجدان را امری  فطری دانسته اند  و می گویند وجدان فطرتی و یا غریزه ای فنا ناپذیر است و راهنمایی قابل اعتمادی به انسان می دهد. حتی انسان را به صورتی ناخودآگاه به طرف خیر و سعادت جلب کرده و از لغزش ها دور می دارد.

اصل در آفرینش بر صداقت است و اطفال در اثر بدآموزی یاد می گیرند چگونه فریبکاری کنند و چگونه از طریق دروغ خود را از دامی نجات بخشند . 

عوامل موثر بر وجدان کاری:

– به کارگیری کارکنان بر اساس علاقه و توانایی و تلاش برائ ارضا نیازهای آنان.

– تقسیم کار مطلوب کارکنان واحتساب سختی ، حساسیت و پیچیدگی کار در تنظیم حقوق و مزایا و ارزیابی عملکرد کارکنان برائ ایجاد امکان پیشرفت.

– تشویق و تنبیه کارکنان و ارائه فرصت و امکان لازم برائ ترفیع بر اساس معیارهای قبل از اندازه‌گیری.

– شرکت دادن کارکنان در تصمیم گیری‌های سازمانی و تفویض اختیار و عدم تمرکز تا حد امکان.

– انتساب مدیران شایسته بر اساس تخصص ، تجربه و وجدان کاری .

– اجرای برنامه‌های آموزشی بر اساس نیازهای شغلی  به منظور تعالی کارکنان برائ ایجاد خرسندی از شغل.

نکته: تقویت وجدان کاری با تأکید بر اهداف معنوی و با استفاده از انگیزه‌های مادی ضمن تقویت و توجه به عوامل فوق الذکر سبب بهبود شرایط کاری ، رضایت مندی، خودکنترلی ودر نهایت ایجاد نظم اجتماعی می گردد .

باشگاه خبرنگاران


.
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *