پاسخ شهرداری به خبرآنلاین: سکونت درمحدوده طرح ترافیک برائ کسب مجوزطرح کافی نیست

۹ م دیماه

یکی ازخوانندگان خبرآنلاین نوشته بود :« تعدادی از شهروندان تهرانی درمحدوده طرح ترافیک تهران زندگی می کنند.  این اشخاص  برائ استفاده از وسیله نقلیه شخصی خود با مشکل طرح ترافیک روبرو می باشند.آنها نمی توانند برائ ورود و خروج از وسیله نقلیه خود استفاده کنند.با توجه به قیمت بسیار بالای خرید طرح های  روزانه و سالیانه آیا واقعا هیچ راهی برائ در اختیار گذاشتن تمهیداتی برائ ساکنین این ناحیه از شهر تهران وجود ندارد؟»
وحید نوروزی معاون اجرایی حمل ونقل ترافیک درگفت وگویی با خبرآنلاین دربارهٔ مشکل مطرح شده این خواننده گفت برائ کسب مجوزطرح ترافیک باید ۱۵ پارامترو ۷۰امتیاز کسب شود. تنها سکونت درمحدوده طرح ترافیک برائ کسب مجوزطرح کافی نیست.
وحید نوروزی در باره شرایط کسب مجوز طرح ترافیک برائ کسانی کە منازلشان در محدوده طرح ترافیک قرار دارد گفت:«ما همواره برائ کسانی کە منازلشان درمحدوده طرح ترافیک قرار داردو یابرای کارباید دراین محدوده تردد کنند.اولویت هایی را در نظرمی گیریم تا آنها بتوانند ازاین امکانات استفاده کنند. آنها با ارائه مدارک سکونت و کارمی توانند درزمان ثبت نام فرم ها را تکمیل کنند. درواقع این اشخاص درزمان امتیازدهی می توانند امتیازات بیشتری نسبت به دیگران کسب کنند. سقف این امتیاز ۷۰ و تعداد آنها ۱۵ است. به این ترتیب این اشخاص می توانند دو پرامتررا کە شامل ساکن بودن و شاغل بودن درمحدوده طرح ترافیک است را کسب کنند. این دو پارامتر بخشی از ۱۵ پارامتر ذکرشده است. البته فرد متقاضی باید پارامترهای دیگررا نیز کسب کند تا بتواند واجد شرایط برائ کسب آرم طرح ترافیک و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک شود. این کارنیز توسط رایانه انجام می گیرد و ما درآن هیچ دخل و تصرفی نداریم.»
تنها سکونت در محدوده طرح ترافیک برائ کسب مجوز طرح کافی نیست
وی افزود :« پس می بینید صرف سکونت و یا وجود محل کاردرمرکز شهر کافی نیست.زیرا برائ کسب دریافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک ملاک های دیگری نیز لازم است. بهرحال وقتی قانون محدودیتی را برائ اشخاص یک جامعه می گذارد این محدودیت ها سختی هایی را نیزبرای آنها به همراه می آورد. ما نیزمی پذیریم دراین محدودیت ها گروهی درشرایط سخت قرارمی گیرند. ازسوی دیگرترافیک و آلودگی هسته مرکزی شهر چاره ای را جزء، اجرا و رعایت این قانون برائمان باقی نمی گذارد. اشخاصی کە درمحدوده طرح زندگی می کنند می توانند ثبت نام ها و مدارکشان را ارائه دهند تا اگر واجد شرایط بودند بتوانند مجوز ورود به طرح ترافیک را کسب کنند.»
معاون اجرایی حمل و نقل ترافیک دربارهٔ هزینه های متعارف و غیر متعارفی کە بعضی از اشخاص به آن اشاره داشته اند نیزگفت:«مبالغ درنظر گرفته شده برائ این اشخاص نیزمصوبه شورای شهر و وزارت کشور است . به این ترتیب همه کسانی کە این امتیاز را می گیرند مبلغ مشخص و متعارفی را پرداخت می کنند.»
او در باره اعلام این ۱۵ پارامتر برائ مردم و شفافیت درنحوه و شرایط ارئه مجوزهای طرح ترافیک نیز گفت:«ما نمی توانیم تمام این پارامتر ها را اعلام کنیم زیرا آن وقت اشخاص می روند تا یک به یک آن ۱۵ پارامتر را درنظر بگیرند. به این ترتیب همه مردم واجد شرایط دریافت مجوز طرح ترافیک می شوند. خوشبختانه از آنجایی کە این کار توسط رایانه انجام می گیرد هیچ اعمال سلیقه ای درآن صورت نمی گیرد.
۴۵۲۳۵

دانلود   دانلود


خبرآنلاین
باز بازنشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *