پرورش مسئوليت پذيري در كودكان

امروزه بسياري از والدين از ناتواني و مسئوليت نپذيرفتن فرزندشان شكايت مي كنند و مرتب فرزندشان را سرزنش مي كنند و او را مورد انتقاد و تنبيه قرار مي دهند . داشتن كودكي مسئوليت پذير آرزوي هر پدر و مادري است و والدين به علت داشتن فرزندي بردبار به خود مي بالند .     اگر فرزند شما توجه كافي به مسئوليت هايي كه به او واگذار مي شود، ندارد سعي كنيد به جاي انتقاد و تنبيه روحيه مسئوليت پذيري را در او پرورش دهيد. براي اين كار ابتدا سعي كنيد رفتاري داشته باشيد كه از فرزندتان انتظار داريد .       درباره روحيه مسئوليت پذيري و تلاش براي انجام درست وظايف با او صحبت كنيد. اين نكته را به ياد داشته باشيد كه تعليم بردباري و مسئوليت پذيري به مرور زمان صورت مي گيرد و شما نمي توانيد در يك لحظه از كودكتان فردي مسئول و سختكوش بسازيد. وقتي ناتواني يا حتي كوتاهي كودك را در مقابل انجام وظايفي كه به او سپرده شد مي بينيد به جاي سرزنش، در مورد نوع رفتارش با او صحبت كنيد.      از او بخواهيد دامنه توجه اش را گسترش دهد. به او بياموزيد براي انجام مسئوليتي كه به او سپرده ايد تمركز و از توانايي هايش استفاده كند . به او بگوييد كه از نظر شما فرد توانايي است و مطمئن هستيد  مي تواند كاري كه به او سپرده شده را انجام دهد. از او حمايت كنيد و به او احترام بگذاريد . فرزند خود را تشويق كنيد در اجتماع حضور بيشتري داشته باشد و به ديگران كمك كند . به او بياموزيد در كارهاي گروهي شركت كند. به او كمك كنيد تا درك درستي از فعاليت هاي گروهي با همسالان خود بيابد .     اگر او به اين درك درست برسد مي آموزد كه بايد به ديگران احترام بگذارد و مسئوليت هاي خود را به درستي انجام دهد. هيچ گاه به او نگوييد ما همه مانند يكديگر هستيم چون ما واقعا” با هم تفاوت داريم. به او بگوييد ممكن است بتواند كاري را بهتر از همسالان ديگرش انجام دهد همان گونه كه گاهي آنها بهتر از فرزند شما كاري را انجام مي دهند. زماني كه فرزندتان توانست از عهده مسئوليت خود برآيد، مي توانيد جايزه اي براي او در نظر بگيريد اما بايد زمان و مكان درستي را براي جايزه دادن انتخاب كنيد. به طوري كه او متوجه نتيجه خوب كاري كه انجام داده شود .

نظرتان را در مورد مطلب پرورش مسئوليت پذيري در كودكان بنویسید