پس از ۴ ماه تاخیر، دبیر کل شورای‌عالی آموزش و پرورش‌منصوب شد

آموزش > عمومی– گروه اجتماعی:
رئیس‌جمهور در حکمی و براساس پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و موافقت شورای‌عالی آموزش و پرورش، مهدی نوید ادهم را به‌مدت چهار سال دیگر به‌عنوان دبیر کل شورای‌عالی آموزش و پرورش منصوب کرد.

پس از تأخیر یکساله در انتصاب اعضای وابسته شورای عالی آموزش و پرورش و حضور غیرقانونی آنها طی مدت یک سال در جلسات این شورا و شرکت در رای‌گیری‌ها، این ماجرا درباره دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش نیز مصداق پیدا کرد. مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در اجرای ماده سه لایحه قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش و ماده هفت آیین‌نامه داخلی آن شورا مصوب سه اسفند ۱۳۸۳هیأت وزیران، از فروردین سال ۱۳۸۷تا‌کنون دبیرکلی شورای‌عالی آموزش و پرورش را برعهده دارد.

براساس قانون رئیس شورا موظف است بعد از پایان مدت عضویت هریک از اعضا ترتیب انتخاب جانشین او را بدهد به‌نحوی که حداکثر یک‌ماه قبل از پایان دوره عضویت هر فرد، جانشین او تعیین شده باشد. نوید‌ادهم از فروردین امسال تا دیروز که رئیس‌جمهور وی را مجدداً به سمت دبیرکلی شورای‌عالی آموزش و پرورش منصوب کرد، همانند برخی اعضای شورا که یک سال بدون داشتن حکم در جلسات و رأی‌گیری شرکت می‌کردند، چند ماه بدون تمدید حکم فعالیت کرد‌‌‌‌.


RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ