کدهای زباله ای به غرب ارسال شد!

اما گویا این تحلیل ها درست از آب در نیامد و عیان شد این اندک پیاده نظام همانند میلیشیای سازمان مجاهدین خلق از کلیه وجوه وطن دوستی تهی شده اند . این اقدامات البته با واکنش شدید مردم و رهگذران مواجه شد و بسیاری از مردم با به کار بردن الفاظی نظیر «عقده ای» و «روانی» از این حرکات آزادیخواهانه! استقبال می کردند.

پس از درج فراخوان مضحکی برای کثیف کاری در تهران و مشوش نشان دادن چهره پایتخت در هنگام برگزاری اجلای عدم تعهد در سایت سبزها  کمتر کسی گمان می کرد انگشت شمار پیاده نظام جریان فتنه در تهران ننگ این بی آبرویی را به جان بخرد و برای دریوزگی غربی ها چنین اقداماتی را سامان دهد. اینچنین بود که این فراخوان ها صرفا عرض اندامی مضحک تلقی شد و بسیاری از رسانه ها آن را شایسته واکنش ندیدند.

اما گویا این تحلیل ها درست از آب در نیامد و عیان شد این اندک پیاده نظام همانند میلیشیای سازمان مجاهدین خلق از کلیه وجوه وطن دوستی تهی شده اند .دیروز و دیشب در اقداماتی ابلهانه جوی هایی در خیابان بهشتی روبروی سینما آزادی و خیابان دکتر قریب توسط میلیشیای سبز مسدود شد تا با سرازیز شدن زباله ها در سطح خیابان کدهای زباله ای برای نشان دادن «بی شمار» بودن به غرب ارسال شود!

این اقدامات البته با واکنش شدید مردم و رهگذران مواجه شد و  بسیاری از مردم با به کار بردن الفاظی نظیر «عقده ای» و «روانی» از این حرکات آزادیخواهانه! استقبال می کردند.

  این سنخ اقدامات را می توان تحرکاتی دانست که پیاده نظام ضدانقلاب داخلی برای نشان دادن ابراز حیات سیاسی و ارسال کدهایی برای غرب سامان داده است و می کوشد از رهگذر این اقدامات خود را همچنان فعال نشان دهد. نکته اینجاست که اساسا ابراز حیات سیاسی سبزها با مقوله ای به نام «زباله» پیوند خورده است؛مسیر طی شده این جریان از اتش زدن سطل های زباله تا ریختن زباله در جوی ها و مسدود کردن آنها موید این امر است. 


ممتازنیوز/momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ