کلاس قرآن کودکان شهر دیر الزور سوریه که توسط تروریست‌های داعشی برای آنها برگزار می‌شود.