گزارش آمانو ډرباره ایران منتشر شد

این خبر ډر تاریخ ۲۶ آبان به نقل از منبع ذکر شده، ډر پورتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است

گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ډرباره ایران ډر اختیار ۳۵ عضو شورای حکام آژانس قرار گرفت.

یوکیا آمانو گزارش جدیدش ډرباره فعالیت‌ها و تاسیسات هسته‌یی ایران ډر ماه نوامبر را منتشر شد.

نشست فصلی شورای حکام ۶ آذرماه (۲۶ نوامبر) آغاز به کار می‌کند.

گزارش مدیرکل آژانس ډر حالی منتشر می‌شود کە قرار است ایران و آژانس ډر ادامه مذاکرات فنی و حقوقی برائ حل و فصل برخی مسایل ۲۳ آذرماه (۱۳ دسامبر) ډر تهران به سرپرستی هرمن ناکارتس،‌ معاون آمانو ډر امور پادمان‌ها از سوی آژانس و علی‌اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران ډر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رییس هیات ایران، ششمین دور از این مذاکرات را برگزار کنند.

هم‌چنین آمانو گزارش خود ډرباره سوریه را نیز منتشر و ډر اختیار اعضای شورای حکام قرار داد.

/۲۹۲۹

دانلود   دانلود


خبرآنلاین
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ