یکصد و ده «ضرب‌المثل حقوقی» رایج در دنیا!

اصولا در هر فرهنگ و آیینی ضرب‌المثل‌هایی از قدیم‌الایام تاکنون پدید آمده‌اند که در گفت‌وگو‌های روزانه به کرات از آنها استفاده می‌شود، در این میان کم نیستند ضرب‌المثل‌هایی که پایه حقوقی دارند.

به گزارش ایسنا، در ذیل ۱۱۰ ضرب‌المثل حقوقی در دنیای متفاوت فرهنگ‌های جوامع انسانی را برمی‌شماریم:

۱_ قانون سه روز پیرتر از دنیاست. (استونی)

۲_قلم و جوهر بهترین شهودند. (پرتقالی)

۳_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد. (المانی)

۴_ حقیقت، دختر زمان است. (ایتالیایی)

۵_قانون غالبا دندان خود را نشان می‌دهد ولی گاز نمی‌گیرد. (انگلیسی)

۶_حقیقت سنگین است، لذا عده‌ای معدود حاضرند آن را حمل کنند. (عبری)

۷_حقیقت را می‌توان خم کرد، ولی نمی‌توان آن‌ را شکست. (ایتالیایی)

۸_ حرف حق شمشیری است، برنده. (فارسی)

۹_قاضی که بی‌گناهی را محکوم سازد، وجدان خود را محکوم کرده است. (سوئدی)

۱۰_حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است. (چینی)

۱۱_ قانون چاه بی انتهاست، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است. (چینی)

۱۲_قاضی خوب همسایه بد است. (آمریکایی)

۱۳_قانون روی میز است و عدالت زیر میز. (استونی)

۱۴_قانون مانند تار عنکبوت است، سوسک از آن رد می شود ولی مگس گرفتار می‌گردد. (چک)

۱۵_قانون همه را می لیسد. (اسکاتلندی)

۱۶_حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت می‌کند. (انگلیسی)

۱۷_حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند. (اسپانیایی)

۱۸_حق شناسی بار سنگینی است. (اسکاتلندی)

۱۹_حق بالاتر از قانون است. (روسی)

۲۰_قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند، قانون نیست. (انگلیسی)

۲۱_حقیقت در ته چاه نهفته است. (فرانسوی)

۲۲_حقیقت گرزی است که فرود می‌اید و همه را می‌کشد. (فرانسوی)

۲۳_حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است. (المانی)

۲۴_حقیقت، بهتر از طلاست. (انگلیسی)

۲۵_حقیقت، مهر خداست. (عبری)

۲۶_حقیقت نیش می زند و دروغ درمان می کند. (ایتالیایی)

۲۷_حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود می‌ترساند. (المانی)

۲۸ـ اگر نمی خواهی سرت کلاه برود، قیمت جنس را از سه مغازه بپرس. (چینی)

۲۹ـ انکه تهمت می‌زند هزار بار می‌کشد ولی قاتل فقط یک بار می‌کشد. (چینی)

۳۰ـ اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می‌شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می‌شود. (عبری)

۳۱ـ از شوخی قاضی فقط خودش می‌خندد و همنشینش. (ایتالیایی)

۳۲ـ بی عدالتی بها ندارد. (استونی)

۳۳ـ بی عدالتی دایه پزشک است. (المانی)

۳۴ـ تمام براهین دادگاهی قابل قبول‌اند. (ترانسوال)

۳۵ـ تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود. (فارسی)

۳۶ـ اگر در جوانی سوزنی بدزدی در پیری پول خواهی دزدید. (چینی)

۳۷ـ اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا پایان عمر به شما خواهد چسبید. (انگلیسی)

۳۸ـ تمام قوانین عادلانه نیست. (اسکاتلندی)

۳۹ـ آفتابه دزدها را به دار می‌آویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم. (المانی)

۴۰ـ اگر میخواهی قاضی خوبی باشی باید به حرف های همه گوش بدهی. (برزیلی)

۴۱ـ جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند. (المانی)

۴۲ـ از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه. (فرانسوی)

۴۳ـ ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر. (فرانسوی)

۴۴ـ آنکه می‌دزدد به دار آویخته نمی‌شود بلکه آنکه گرفتار می‌گردد به دار آویخته می‌شود. (چک)

۴۵ـ چو بد کردی مشو ایمن ز آفات …… که واجب شد طبیعت را مکافات. (فارسی)

۴۶ـ حق با زور است. (انگلیسی)

۴۷_ هر جا که جامعه باشد، حقوق هم است. (لاتینی)

۴۸_ اگر میخواهی بر اسرار مردی واقف شوی، فقط از همسایگانش سوال کن. (چینی)

۴۹ـ انسان نباید با چکش اهنین در خانه قاضی را بزند. (المانی)

۵۰_تمام اختلافات از « آری » و « نه » بر میخیزد. (فرانسوی)

۵۱ـ برایی آنکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو. (انگلیسی)

۵۲ـ خدا می خواست ادمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت. (روسی)

۵۳ـ «اشتباه» می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ولی «حقیقت» در یک دروازه گیر می‌کند. (اتازونی)

۵۴_عدالت همیشه گرسنه است. (بلغارستانی)

۵۵_ دل انسان آهن است و قوانین کشور کوره. (چینی)

۵۶_دزد مرتکب فقط یک جنایت شده، و آنکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت. (زیرا به دیگران تهمت دزدی می‌زند). (ارمنی)

۵۷_شوهر قانون است برای همسرش. (روسی)

۵۸_دزد به دزد می‌زند خدا خنده‌اش می‌گیرد. (فارسی)

۵۹_دزد، بازار را آشفته می خواهد. (فارسی)

۶۰_شمشیر عدالت غلاف ندارد. (فرانسوی)

۶۱_صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد. (یوگسلاوی)

۶۲_دزد از خانه مفلس خجل اید بیرون. (فارسی)

۶۳_عدالت از آنچه در قانون نوشته شده معلوم می شود. (چینی)

۶۴_فقط پزشکان می توانند آدم بکشند و از کیفر در امان باشند. (اسلواکی)

۶۵_عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالی که مستحق فقط یک ضربه است. (بلژیک)

۶۶_دزد ناشی به کاهدان می زند. (فارسی)

۶۷_دزد راه باش، دزد سفره مباش. (آذربایجانی)

۶۸_عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند. (برنئو)

۶۹_وقتی که رفیق، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند. (ایتالیایی)

۷۰_دزدان بزرگ افتابه دزد را به دار می آویزند. (چک)

۷۱_عدالت بهتر از عبادت است. (عبری)

۷۲_دادگستری خیلی زیاد، غالبا ستم خیلی زیاد است. (فرانسوی)

۷۳_عدالت کور است و کسی را نمی بیند. (انگلیسی)

۷۴_دزد خوب نگهبان خوب می شود. (نگروئی)

۷۵_روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد. (چینی)

۷۶_ستم بر ستم پیشه عدل است و داد. (فارسی)

۷۷_ عرف و عادت قانون ثانوی است. (لاتینی)

۷۸_عرف و عادت قوی تر از قانون است. (روسی)

۷۹_گواه شاهد صادق در استین باشد. (فارسی)

۸۰_مهربانی بزرگتر از قانون است. (چینی)

۸۱_مراسم و قانون همسایه یکدیگرند. (مونتونگروئی)

۸۲ـ وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند. (ترکی)

۸۳ـ وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است، بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده‌اند تا به علت بیمار بودن. (اسپانیولی)

۸۴ـ وکلا مانند درشکه چی ها نیستند، آنها انعام‌شان را قبل از حرکت می‌گیرند. (اتازونی)

۸۵ـ وجدان بد در آن واحد تهمت زننده، قاضی، شاهد و به دارزننده است. (هلندی)

۸۶ـ هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می‌گذارند. (چینی)

۸۷ـ هر کس بر بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می افتد. (چینی)

۸۸ـ وقتی که سراغ طبیب می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند. (المانی)

۸۹ـ وکیل خوب همسایه بد است. (فرانسوی)

۹۰ـ یک جیب پر از حق احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد. (چک)

۹۱ـ یک قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند. (المانی)

۹۲ـ هرکجا قدرت هست در انجا قاضی هست. (روسی)

۹۳ـ هیچ سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست. (ایتالیایی)

۹۴ـ وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند. (روسی)

۹۵ـ وارث وارث من، وارث من است. (لاتینی)

۹۶ـ وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است. (ایتالیایی)

۹۷ـ هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان. (لاتویا)

۹۸ـ هر کس پول دارد بر حق است. (لتوانی)

۹۹ـ هیچ قاضی‌ایی نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد. (مونتونگرویی)

۱۰۰ـ یک دست پر از پول قوی تر از دو دست پر از حقیقت است. (سوئدی)

۱۰۱_ مکندگان خون مردم دو گونه‌اند: زالوها و ماموران مالیات. (فرانسوی)

۱۰۲_ وجدان اگر زخمی شد دیگر خوب شدنی نیست. (چینی)

۱۰۳_ وقتی که متهم قاضی شود فاتحه قانون خوانده شود. (چینی)

۱۰۴_ وقتی که قاطر قاضی می‌میرد همه به تشیع جنازه‌اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می‌میرد هیچ کس به تشیع جنازه اش نمی رود. (تازی)

۱۰۵ـ وجدان یگانه محکمه ای‌ست که در آن به وکیل دادگستری احتیاجی نیست. (انگلیسی)

۱۰۶ـ هرآنچه حاکم عادل کند همه داد است. (فارسی)

۱۰۷ـ همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می‌آید در را به رویش می بندند. (سوئدی)

۱۰۸ـ ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمی‌توان خفه اش کرد. (لاتینی)

۱۰۹ـ دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه. (آذربایجانی)

۱۱۰ـ قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند. (لاتینی)

تمام ضرب المثل های فوق از بخشی از کتاب «گلچینی از ضرب المثل‌های جهان » وام گرفته شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ