Search Results for: مترجم

استخدام مترجم ارمنی

استخدام مترجم ارمنی

پیشنهاد از طریق پیامک یک شرکت معتبر در ایران برای گسترش فعالیت های خود در کشور ارمنستان ، نیاز به یک مترجم ارمنی زبان دارد .افراد ارامنه ساکن در تهران اولویت استخدام خواهند داشت .فرد …
استخدام مترجم

استخدام مترجم

خانم فرم زن حرفه ای با سابقه کار در دارالترجمه ی رسمی-تماس:۸۸۵۵۷۵۹۸ دارالترجمه رسمی در سعادت آباد-مترجم رسمی،فرم زن-تماس:۲۲۱۱۷۰۰۰ و ۲۲۰۶۸۷۱۲ فرم زن حرفه ای خانم زبان انگلیسی برای همکاری در دارالترجمه رسمی-تماس:۶۶۷۳۴۵۶۷ خانم مسلط …