برچسب: استخدام یک شرکت مهندسی در تهران

استخدام یک شرکت مهندسی در تهران

استخدام یک شرکت مهندسی در تهران

استخدام یک شرکت مهندسی در تهران محل کار:تهران ۱-مهندس عمران،آقا،لیسانس،۱۵ سال سابقه و فعالیت در پروژه های ساختمانی ۲-کارشناس بازاریابی و فروش،آقا،لیسانس،۵ سال سابقه در زمینه ساختمان ۳-کارشناس حقوقی،آقا،لیسانس،۵ سال سابقه و فعالیت در زمینه …
بستن تبلیغ