برچسب: اسکن

Norton Satellite برای ویندوز ۸ فایل های محلی، فیدهای فیسبوک و دراپ باکس را به منظور محتوای مخرّب اسکن و بررسی می کند

Norton Satellite برای ویندوز ۸ فایل های محلی، فیدهای فیسبوک و دراپ باکس را به منظور محتوای مخرّب اسکن و بررسی می کند

ذخیره سازی ابری با گذشت هر روز در حال کسب محبوبیت است. خدمات ذخیره سازی آنلاین همچون دراپ باکس، باکس و  گوگل درایو به کاربران به آسانی اجازه ذخیره و دسترسی به داده های آنلاین …
بستن تبلیغ