برچسب: باند‌شمال

آغاز عملیات روکش‌آسفالت در باند‌شمال پروژه بزرگراه شهید خرازی

آغاز عملیات روکش‌آسفالت در باند‌شمال پروژه بزرگراه شهید خرازی

آغاز عملیات روکش‌آسفالت در باند‌شمال پروژه بزرگراه شهید خرازی عملیات اجرای روکش‌آسفالت در باندشمال پروژه ادامه بزرگراه شهید ‌خرازی آغاز شد. به نقل ازپایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مجری طرح‌های بزرگراهی سازمان …
بستن تبلیغ