برچسب: بانك‌هاي

بانکداری موبایل بیگانه با بانک‌های ایرانی

بانکداری موبایل بیگانه با بانک‌های ایرانی

م.ر.بهنام رئوف – دنیای اقتصاد : در حالی که بانک‌های ایران در بانکداری الکترونیکی تبلیغات وسیع می‌کنند در زمینه بانکداری موبایلی در قدم‌های نخست قرار دارند. تلفن همراه شما، کیف پول شما. این جمله‌ای است …
بستن تبلیغ