برچسب: بعلبک

بعلبک در گذر تاریخ/ عکس ارسالی خوانندگان

بعلبک در گذر تاریخ/ عکس ارسالی خوانندگان

نمایش اسلاید /Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634783570662962384.jpg /Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634783570774502580.jpg /Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634783570911626821.jpg /Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634783571050935066.jpg /Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634783571176047285.jpg /Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634783571262315437.jpg /Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634783571368083623.jpg /Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634783571505987865.jpg /Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634783571653876125.jpg /Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634783571772280333.jpg /Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634783572033736792.jpg /Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634783572161657017.jpg /Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634783572278813222.jpg بَعلبَک یکی از شهرهای تاریخی کشور لبنان است. بعلبک در دره بقاع در بلندی ۱۱۷۰ متر از سطح دریا و …
مرقد سیده خوله در بعلبک و درخت کنار مزار/ عکس ارسالی خوانندگان

مرقد سیده خوله در بعلبک و درخت کنار مزار/ عکس ارسالی خوانندگان

نمایش اسلاید /Images/News/Larg_Pic/26-4-1391/IMAGE634780218903631330.jpg /Images/News/Larg_Pic/26-4-1391/IMAGE634780219116259704.jpg /Images/News/Larg_Pic/26-4-1391/IMAGE634780219310636045.jpg /Images/News/Larg_Pic/26-4-1391/IMAGE634780219459772307.jpg /Images/News/Larg_Pic/26-4-1391/IMAGE634780219583168524.jpg کاروان اسرای کربلا در مسر حرکت خود از کوفه به دمشق از شهر تاریخی بعلبک عبور کرده اند. در توقف کاروان اسرای کربلا از این شهر حضرت سیده …