برچسب: بـانـک‌هـا

افزایـش خـواب سپـرده‌ در بـانـک‌هـا

افزایـش خـواب سپـرده‌ در بـانـک‌هـا

طبق جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، شاخص ماندگاری سپرده‌ها که مدت زمان ماندن سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نزد شبکه‌ بانکی را نشان می‌دهد به ۳۰ ماه افزایش یافته است.  بر این اساس میزان ماندگاری سپرده‌ها نزد بانک‌ها …
بستن تبلیغ