برچسب: بهداد سلیمی به همراه همسرش در میان زلزله زدگان