برچسب: بي‌خوابي

ضربه بی‌خوابی به سیستم ایمنی بدن

ضربه بی‌خوابی به سیستم ایمنی بدن

تحقیقات آینده مکانیسم مولکولی این چرخه واکنش استرسی فوری را آشکار خواهد کرد و پیرو همین امر، رابطه استرس و بیماری‌های مزمن مرتبط با چاقی آشکار خواهد شد. دانشمندان دریافتند: بیخوابی مزمن با بر جای …
بستن تبلیغ