برچسب: بیتع

تناقض​های جالب وهابیان درباره توسل به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

تناقض​های جالب وهابیان درباره توسل به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

به گزارش خبرآنلاین، کتاب «وهابیت و توسل» از سلسله مباحث وهابیت شناسی به یکی از موارد اختلاف بین وهابیان و سایر مسلمانان که توسل است می‌پردازد، این اثر توسط علی اصغر رضوانی تأ‌لیف و از …
بستن تبلیغ