برچسب: تاییدشده

اعلام مستندات مصوبات تاییدشده دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی

اعلام مستندات مصوبات تاییدشده دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اطلاعیه ای در واکنش به انتشار گسترده برخی اخبار در رسانه ها مبنی بر مغایرت برخی مصوبات دولت با قوانین ،مستندات مصوبات تایید شده دولت از سوی رئیس مجلس شورای …
بستن تبلیغ