برچسب: تختش

عکس: ۶۰ سال سلطنت ملکه بر روی تختش!

عکس: ۶۰ سال سلطنت ملکه بر روی تختش!

در پی برگزاری جشن ۶۰ سالگی پادشاهی الیزابت بر انگلیس، اعتراضات اینترنتی نسبت به این اقدام هر روز گسترده‌تر می‌شود. به گزارش سایت اوباما، در پی برگزاری جشن ۶۰ سالگی پادشاهی الیزابت ۲ که با …
بستن تبلیغ