برچسب: جنایتی

جنایتی که فلوجه را فلج کرد

جنایتی که فلوجه را فلج کرد

رابرت فیسکبرای سیف کوچک بهار عربی معنایی ندارد. چهارده ماه دارد و بر روی ملحفه ای قرمز رنگ روی زمین خوابانده شده ست.گهگاه گریه ای می کند. سرش دو برابر اندازه طبیعی است. نابیناست و …
بستن تبلیغ