برچسب: جنگ‌های

جنگ‌های آینده بر سر محیط زیست است

جنگ‌های آینده بر سر محیط زیست است

امروز علاوه بر تهدیدهای اقتصادی، سیاسی، نظامی با تهدید زیست محیطی نیز روبرو شده ایم. مهر: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه بدون شک جنگ های آینده بر سر محیط زیست است، …
بستن تبلیغ