برچسب: حرف زدن

حرف دلتان را همیشه جدی بگیرید

دانشمندان یک “تست عشق” تازه طراحی کرده‌اند و معتقدند این آزمایش، راهنمای خوبی برای پیش‌بینی یک ازدواج موفق است.حس درونی آدم ها می‌تواند خیلی زود به آنها از آینده یک رابطه خبر بدهد.براساس این آزمایش، …
بستن تبلیغ